TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TỔ CHỨC LIÊN HỆ Cấu trúc website
Viện MT&TN tham gia tư vấn tuyển sinh sau đại học tại Bến Tre, Tây nguyên và TP.HCM
Tư vấn tuyển sinh SĐH:
Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Viện Môi Trường và Tài Nguyên (2015 – 2020) với tầm nhìn mới, quyết tâm mới
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 40-KH/ĐU, ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Đảng ủy ĐHQG-HCM về việc tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ và việc thực hiện triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQG-HCM lần thứ V nhiệm kỳ (2015-2020), ngày 11 tháng 07 năm 2018 Đảng bộ Viện Môi trường và Tài nguyên tiến hành Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2015-2020).
HỘI THẢO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG NHẰM BẢO VỆ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Viện Môi trường và Tài nguyên / Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) đã tổ chức thành công Hội thảo "Quản lý chất lượng không khí trong các dự án năng lượng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng" vào ngày 20/07/2018 tại Hội trường Khách sạn Cửu Long, số 999 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2018
Viện Môi trường và Tài nguyên thông báo tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2018:
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI - DỰ ÁN
Tình hình nghiên cứu Khoa học trong năm học 2015 - 2016
Trong năm học 2015 – 2016 Viện đã và đang triển khai thực hiện 51 đề tài/nhiệm vụ KHCN các cấp, trong đó 26 đề tài đã nghiệm thu với tổng giá trị hợp đồng đạt 15,501 tỷ đồng

Trong năm học 2015 – 2016 Viện đã và đang triển khai thực hiện 51 đề tài/nhiệm vụ KHCN các cấp, trong đó 26 đề tài đã nghiệm thu với tổng giá trị hợp đồng đạt 15,501 tỷ đồng (bao gồm 9 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng với tổng giá trị 2 tỷ đồng), ký kết mới 26 đề tài với tổng giá trị hợp đồng đạt 8,238 tỷ đồng. Số lượng đề tài/nhiệm vụ KHCN của Viện có phần giảm với năm 2014 – 2015 do tình hình cạnh tranh trong NCKH ngày càng cao, đặc biệt số lượng đề tài ký kết mới cấp tỉnh, thành giảm sút rõ rệt. 

Việc thực hiện các nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về BVMT cho các địa phương vẫn tiếp tục là thế mạnh của Viện trong năm qua. Một số đề tài đã đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ môi trường trải rộng từ Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, lưu vực Sông Sài Gòn - Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long như:

- Nghiên cứu công nghệ bảo vệ môi trường nước và xây dựng các mô hình quản lý tích hợp môi trường vùng ven biển 

- Nghiên cứu phát triển công nghệ và giải pháp quản lý môi trường, ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long 

- Nghiên cứu xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định quản lý chất lượng nước lưu vực sông - nghiên cứu điển hình lưu vực sông Thị Tính tỉnh Bình Dương

- Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Long An đến năm 2020 định hướng đến năm 2030

- Khảo sát, điều tra và xây dựng kế hoạch bảo tồn gene tỉnh Long An

- Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Long An

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững tại các làng nghề khu vực nông thôn trên địa bàn TP.HCM

- Nghiên cứu đánh giá giá trị các nguồn nước mặt và nước dưới đất trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh phục vụ cho công tác quản lý, khai thác sử dụng hợp lý

- Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong ngành chế biến tinh bột khoai mì trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

- Nghiên cứu đánh giá giá trị các nguồn nước mặt và nước dưới đất trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh phục vụ cho công tác quản lý, khai thác sử dụng hợp lý

Trong năm qua, Viện tiếp tục triển khai các nghiên cứu cơ bản và đề tài nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên. Trong đó các chủ đề nghiên cứu chính gồm: 

- Công nghệ môi trường (Xác định thành phần các hợp chất tạo mùi trên một số loại hình công nghiệp đặc trưng và định hướng công nghệ xử lý, Nghiên cứu loại độ màu và COD trong nước thải nhuộm hoạt tính và trực tiếp bằng phương pháp keo tụ điện hóa, Xử lý nước rỉ rác bằng công nghệ SBR liên tục, nghiên cứu cụ thể tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương), 

- Công nghệ sinh học và độc học môi trường (Xây dựng kit sinh học xác định độc tính phục vụ quan trắc ô nhiễm nước mặt vùng Tây Nam Bộ, Xây dựng phương pháp định danh cây dược liệu mật nhân (Eurycoma longifolia) bằng kỹ thuật AND mã vạch, Nghiên cứu mức độ đa dạng cộng đồng vi khuẩn trong quá trình ủ phân compost rác thải hữu cơ bằng kĩ thuật Điện Di Gel Gradient Biến Tính (DGGE), Nghiên cứu mức độ đa dạng cộng đồng vi nấm trong các quá trình ủ phân compost bằng kỹ thuật điện di gel gradient biến tính (DGGE))

Đa số các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện được triển khai đạt kết quả tốt và được đánh giá cao. Tiêu biểu là đề tài NCKH cấp nhà nước "Nghiên cứu phát triển công nghệ và giải pháp quản lý môi trường, ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long” do PGS.TS. Lê Thanh Hải chủ trì đã được hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đánh giá xuất sắc, và đề tài NCKH cấp ĐHQG loại C “Xây dựng phương pháp định danh cây dược liệu mật nhân (Eurycoma longifolia) bằng kỹ thuật AND mã vạch” do ThS. Đào Phú Quốc chủ trì (Phòng TN CNSHMT phối hợp thực hiện) cũng đã được hội đồng nghiệm thu cấp ĐHQG đánh giá xuất sắc. 

      Các phòng chuyên môn tích cực đăng ký đề tài/dự án các cấp, một số phòng chuyên môn của Viện có số lượng đề tài được xét duyệt lớn với tổng giá trị hợp đồng NCKH lên đến 3 – 4 tỷ đồng.  

Ngoài việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên, Viện Môi Trường và Tài nguyên cũng luôn quan tâm đến công tác đưa ứng dụng tiến bộ KHKT vào trong đời sống. Đây là một hoạt động khá đặc thù của Viện, góp phần nâng cao đời sống CB-CNV, đóng góp một phần vào quỹ hoạt động thường xuyên của Viện, đồng thời qua hoạt động này cán bộ giảng dạy của Viện đã có những bài giảng rất thực tế, gắn kết chặt chẽ giữa giảng dạy về lý thuyết và thực hành trong công tác đào tạo và NCKH. 

CÁC TIN KHÁC
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ “NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÔNG CỤ PHỤC VỤ KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG LỒNG GHÉP ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SẢN XUẤT  [20/09/2018]
TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH AN GIANG  [20/09/2018]
TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI NCKH CẤP QUỐC GIA  [20/09/2018]
Nghiệm thu đề tài  [20/09/2018]
Tình hình nghiên cứu khoa học trong năm 2016 - 2017  [18/07/2018]

TỔ CHỨC PHÒNG BAN
Khối phòng Chuyên Môn
Khối phòng Thí nghiệm
Khối phòng Hành chính
Khối Trung tâm trực thuộc
CHUYÊN SAN KHTĐ&MT - TẠP CHÍ PTKH&CN
Tin tức - Thông báo
Quy trình tổ chức bản thảo
Liên hệ
SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀY 25/9/2018
Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ:
THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Quyết định công nhận trúng tuyển Cao học và NCS/Thông báo nhập học K2018 (đợt 1)
Quyết định/Thông báo:
Thông báo v/v Công nhận chứng chỉ ngoại ngữ trong đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM
Thông báo:
Thông báo v/v chuẩn trình độ tiếng Anh đối với đào tạo SĐH từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014
Thông báo:
Dạng và đề thi mẫu môn tiếng Anh trong kỳ thi TSSĐH năm 2016
Dạng và đề thi mẫu:
Tài liệu ôn tập TSSĐH năm 2015
Tài liệu ôn tập:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập: 742,449 lượt
Số người online: 302 người

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN TP. HỒ CHÍ MINH

Cơ sở 1

 Địa chỉ: 142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84) 28 3865 1132 - 28 3863 7044. Fax: (84) 8 3865 5670

Cơ sở 2

 Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (84) 28 2268 5678

© Copyright book IER - Institute for Environment and Resources