Quan hệ đối ngoại

Thông báo Hội thảo kỷ niệm 25 năm thành lập Viện (IER 25) và Hội thảo Quốc tế HealthyAIR 2021

Hội thảo Quản lý Môi trường khu vực Đô thị và Công nghiệp (IER 25) và Hội thảo Quốc tế HealthyAIR –Mô phỏng tác động ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu lên sức khỏe cộng đồng