Trang chủ Quan hệ đối ngoại Hội nghị - hội thảo

Xây dựng và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Ngày 14/04/2021, tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, Viện Môi trường và Tài nguyên ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội thảo góp ý "Xây dựng và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050"


Thành phần tham dự bao gồm: Đại diện các sở ban ngành và các huyện, thành phố tỉnh Đồng Nai.

Nội dung chính của Hội thảo là trao đổi góp ý về Xây dựng và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đánh giá khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Một số hình ảnh của Hội thảo: