Trang chủ Quan hệ đối ngoại Hội nghị - hội thảo

Hội thảo góp ý hướng dẫn tính toán phát thải khí nhà kính từ hoạt động chăn nuôi heoNgày 25 tháng 09 năm 2020, tại Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Trung tâm Nghiên cứu Ô nhiễm không khí và Biến đổi khí hậu, Viện Môi trường và Tài nguyên đã tổ chức "Hội thảo góp ý hướng dẫn tính toán phát thải khí nhà kính từ hoạt động chăn nuôi heo".


     "Hội thảo góp ý hướng dẫn tính toán phát thải khí nhà kính từ hoạt động chăn nuôi heo" thuộc gói thầu “Triển khai đề án quản lý phát thải gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới” do Trung tâm Nghiên cứu Ô nhiễm không khí và Biến đổi khí hậu, Viện Môi trường và Tài nguyên thực hiện, do Sở Tài Nguyên và Môi trường TPHCM chủ trì. 

    Chương trình hội thảo như sau:

Hình 1. Ông Mai Tuấn Anh – Đại diện Sở TNMT phát biểu khai mạc hội thảo

 

Hình 2. Ông Hồ Quốc Bằng – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ÔNKK&BĐKH trình bày Báo cáo “Đánh giá chính sách về BĐKH”

 

Hình 3. Bà Vũ Thùy Linh – Phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu – Sở TNMT trình bày báo cáo “Đánh giá các chương trình dự án về BĐKH đã thực hiện tại TP.HCM”

 

Hình 4. Ông Nguyễn Thoại Tâm – Nghiên cứu viên TTNC ÔNKK&BĐKH, Viện Môi trường và Tài nguyên trình bày Báo cáo “Kết quả tính toán phát thải KNK đối với hoạt động chăn nuôi heo” 

 

Hình 5. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Nghiên cứu viên TTNC ÔNKK&BĐKH, Viện Môi trường và Tài nguyên trình bày Báo cáo “Xây dựng quy trình MRV đối với hoạt động chăn nuôi heo” 

 

    Sau các báo cáo, tọa đàm góp ý đã được thực hiện với sự chủ trì của PGS.TS.Hồ Quốc Bằng, TS.Vũ Thùy Linh, ThS. Nguyễn Thoại Tâm, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy. 

Một số hình ảnh khác tại hội thảo: