Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Lịch bảo vệ chuyên đề 3 (LATS) của NCS Lê Minh HảiBảo vệ chuyên đề 3 (LATS):


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 3 - LATS cho NCS Lê Minh Hải với tên chuyên đề 3: Tác động của biến đổi khí hậu đến cây trồng chủ lực tại tỉnh Gia Lai , thuộc đề tài LATS: "Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến cây trồng chủ lực: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Gia Lai ".

Ngành                                     : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                               : 9.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện      : Lê Minh Hải

Thời gian                                : 10h00, thứ Hai ngày 29 tháng 01 năm 2024

Địa điểm                                 :  Phòng họp, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                  142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác