Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Lịch bảo vệ chuyên đề 1 (LATS) của NCS Nguyễn Trần Phú ThịnhBảo vệ chuyên đề 1 (LATS):


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ chuyên đề 1 - LATS cho NCS Nguyễn Trần Phú Thịnh với tên chuyên đề 1: Tổng quan quy hoạch đô thị, định hướng quy hoạch đô thị thành phố Thủ Đức, thuộc đề tài LATS: " Xây dựng bộ tiêu chí quy hoạch đô thị có khả năng chống chịu với ngập lụt và biến đổi khí hậu ".

Ngành                                     : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                : 9.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện      : Nguyễn Trần Phú Thịnh

Thời gian                                 : 8h30, thứ Hai ngày 29 tháng 01 năm 2024

Địa điểm                                  :  Phòng họp, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                  142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác