Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Thông báo v/v chuẩn bị tổ chức bảo vệ LATS cấp Viện cho NCS Lê Tân CươngThông báo v/v chuẩn bị tổ chức bảo vệ LATS cấp Viện cho NCS Lê Tân Cương


Viện Môi trường và Tài nguyên chuẩn bị tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ (LATS) cấp Viện cho nghiên cứu sinh Lê Tân Cương, với tên đề tài:

Xây dựng khung phương pháp đánh giá sự cố môi trường vùng ven biển – Trường hợp vùng ven biển Đông Nam Bộ "

 

Ngành                             :  Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                        :  9.85.01.01

 

Bản tóm tắt LATS được trưng bày, phục vụ rộng rãi ở phòng đọc thư viện của Viện Môi trường và Tài nguyên.

Tóm  tắt  LATS bằng tiếng Việt và giới thiệu luận án viết  bằng tiếng  Anh  được phổ biến công khai, rộng rãi tại website của Viện  Môi trường và Tài nguyên (www.hcmier.edu.vn) và website của ĐHQG-HCM (www.vnuhcm.edu.vn).

 

Nay thông báo đến các cán bộ, các nghiên cứu sinh, các học viên cao học của Viện và quý đọc giả quan tâm được biết.

 

Trân trọng.

Thông tin khác