Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ LATS cấp ĐVCM cho NCS Võ Văn GiàuThông báo về việc tổ chức bảo vệ LATS cấp ĐVCM cho NCS Võ Văn Giàu:


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn cho nghiên cứu sinh Võ Văn Giàu với đề tài:Nghiên cứu đề xuất mô hình và giải pháp quản lý môi trường tối ưu cho chuỗi sản xuất khoai mì trên địa bàn tỉnh Tây Ninh".

Chuyên ngành                     :  Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số                                   :  62.85.01.01

Thời gian                             :  13 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 03 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm                              :  Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                142 Tô Hiến Thành, P. 14, Quận 10, TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý vị có quan tâm đến tham dự.

Thông tin khác