Trang chủ Hoạt động khác Bản tin Viện

Thông báo công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2023Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc gia TP.HCM ban hành công văn số 46/VMT&TN-HCTH thông báo công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2023.