Trang chủ Nghiên cứu khoa học Các công bố khoa học

Những thành quả nổi bật trong công bố khoa học Quốc tế giai đoạn 2019-2020Tính từ giữa năm 2019 đến tháng 12/2020, cán bộ Viện đã đăng được tổng cộng 62 bài báo trong các tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống WoS/Scopus, và nếu chỉ tính riêng cho phạm vi năm 2020 Viện đã có 41 bài WoS/Scopus với tỷ lệ công bố quốc tế là 2.05 bài/tiến sĩ (cao hơn so với con số trung bình của ĐHQG là 0.94 bài/TS). 


           Giai đoạn 2019 – 2020 là một giai đoạn khó khăn của cả nước khi phải đối mặt với dịch bệnh Covid 19. Đại dịch Covid 19 và tác động tiêu cực đến mọi mặt của cuộc sống xã hội, và cũng tác động không nhỏ đến hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), quá thực hiện các đề tài, dự án của các cán bộ Viện MTTN. Ngoài ra, việc các nước lần lượt phong tỏa, hạn chế đi lại cũng làm giảm khả năng hợp tác, phối hợp quốc tế trong thực hiện các hợp tác quốc tế về NCKH.

         Trước tình hình đó, các Cán bộ Giảng viên của Viện Môi trường và Tài nguyên, ngoài việc chung tay với Chính phủ và người dân cả nước trong việc phòng, chống đại dịch COVID-19, đã nỗ lực cố gắng thực hiện tốt nhất có thể các đề tài NCKH, và đặc biệt là tăng cường công bố các công trình NCKH trên các tạp chí uy tín trong và và ngoài nước. Trong năm học 2019 - 2020, số lượng công bố khoa học quốc tế của các cán bộ Viện đã tăng cao cả về chất lượng lẫn số lượng. Tính từ giữa năm 2019 đến tháng 12/2020, cán bộ Viện đã đăng được tổng cộng 62 bài báo trong các tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống WoS/Scopus, và nếu chỉ tính riêng cho phạm vi năm 2020 Viện đã có 41 bài WoS/Scopus với tỷ lệ công bố quốc tế là 2.05 bài/tiến sĩ (cao hơn so với con số trung bình của ĐHQG là 0.94 bài/TS). Đây là một thành tích khoa học đáng kể thể hiện nỗ lực cao của tập thể CBGV của Viện MTTN trong năm học vừa qua (các năm trước đây chỉ đạt trung bình 5 - 6 bài/năm, như vậy số lượng này đã tăng xấp xỉ 10 lần !). Trong số các bài báo kể trên có 32 bài báo thuộc tạp chí Q1 và nhiều tạp chí có hệ số ảnh hưởng IF (impact factor) rất cao như Journal of Cleaner Production (IF = 7.246, IF5y = 7.491), Environmental Pollution (IF = 6.792), Chemosphere (IF = 5.778), Journal of Environmental Management (IF = 5.647); Science of the Total Environment (IF = 5.589); Process Safety and Environmental Protection (IF = 4.966), Sustainable  Cities and Society  (IF = 4.624), Agricultural Water Management (IF = 4.021), Scientific Reports (IF = 4.011)…

          Với các thành tích như vậy, trong dịp Hội nghị thường niên 2020 do ĐHQG-HCM tổ chức ngày 29/12/2020 tại Hội trường Trần Chí Đáo, 2 cán bộ của Viện đã được ĐHQG-HCM vinh danh ở hạng mục Cán bộ có thành tích công bố khoa học xuất sắc, đó là:

Hình 1. Khen thưởng Khoa học và Công nghệ thường niên năm học 2019 -2020


     GS.TS. LÊ THANH HẢI Viện trưởng, Trưởng nhóm Nghiên cứu mạnh cấp ĐHQG-HCM về “Kỹ thuật và Hệ thống bền vững hướng tới Không phát thải trong sản xuất Công – Nông nghiệp ở Việt Nam” (ZETSAIP – kỹ thuật nền tảng của Kinh tế tuần hoàn Circular Economy).

  

 


   Hình 2. GSTS. Lê Thanh Hải nhận giải thưởng Cá nhân có thành tích CBKH xuất sắc năm học 2019- 2020

 

 TS. TRẦN ĐỨC DŨNG – Phó Giám Đốc Trung tâm Quản lý Nước và Biến đổi Khí hậu, Viện Môi trường và Tài nguyên.       

Hình 3. TS. Trần Đức Dũng nhận giải thưởng Cá nhân có thành tích CBKH xuất sắc năm học 2019-2020

 

Một số công trình công bố trên tạp chí tiêu biểu có thể kể đến như: 

- Tra Van Tung, Nguyen Thi Phuong Thao, Le Quoc Vi, Tran Thi Hieu, Son Le Thanh, Sibylle Braunegg, Gerhart Braunegg, Hans Schnitzer, Le Thanh Hai, Waste treatment and soil cultivation in a zero emission intergrated system for catfish farming in Mekong Delta, Vietnam, Journal of Cleaner Production, Available online 15 December 2020, 125553 (IF: 7.246, IF5y:7,491)

- Le Thanh Hai, Tran Van Thanh, Le Quoc Vi, Nguyen Thi Phuong Thao, Tran Thi Hieu, Sibylle Braunegg, Hans Schnitzer, Gerhart Braunegg, Tra Van Tung, Son Le (2020). An integrated eco-system for pollution prevention and greening the production chain of small-scale rice-paper production – A case study from Vietnam, Journal of Cleaner Production, Volume 245, 118785 (IF: 7.246, IF5y:7,491);

- Le Thanh Hai, Quoc BaTran, Van TungTra, Thi Phuong Thao Nguyen, Trong NhanLe, Hans Schnitzer, Gerhart Braunegg, Son Le,  Cong Tin Hoang, Xuan Cuong Nguyen, Van-Huy Nguyen, Wanxi Peng, Soo Young Kim, Su Shiun Lam, Quyet Van Le (2020). Integrated farming system producing zero emissions and sustainable livelihood for small-scale cattle farms: Case study in the Mekong Delta, Vietnam. Environmental Pollution,Volume 265, Part B, October 2020, 114853 (IF:6.792);

- Tra Van Tung, Ba Quoc Tran, Nguyen Thi Phuong Thao, Le Quoc Vi, Tran Thi Hieu, Son Le, Nguyen Quang Tuan, Christian Sonne, Meisam Tabatabaei, Su Shiung Lam, Quyet Van Le, Le Thanh Hai, Recycling of aquaculture wastewater and sediments for sustainable corn and spinach production. Chemosphere (IF: 5.778) (Accepted, 12/2020);

- Van Huy Nguyen, Quoc BaTran, Xuan Cuong Nguyen, Le Thanh Hai, Thi Thanh Tam Ho, Mohammadreza Shokouhimehr, Dai-Viet N.Vo, Su Shiung Lam, Hai Phong Nguyen, Cong Tin Hoang, Quang Viet Ly, Wanxi Pengm,  Soo Young Kim, Tra Van Tung, Quyet Van Le(*) (2020), Submerged photocatalytic membrane reactor with suspended and immobilized N-doped TiO2 under visible irradiation for diclofenac removal from wastewater, Process Safety and Environmental Protection, Vol 142 pp229-237 (IF: 4.966);

- Thang Phan Nguyen, Quoc Ba Tran, Quang Viet Ly, Le Thanh Hai, Duc Trung Le, Minh Bao Tran, Thi Thanh Tam Ho, Xuan Cuong Nguyen, Mohammadreza Shokouhimehr, Dai-Viet N.Vo, Su Shiung Lam, Huu-Tuan Do, Soo Young Kim, Quyet Van Le, Tra Van Tung) (2020), Enhanced visible photocatalytic degradation of diclofen over N-doped TiO2 assissted with H2O2: A kinetic and pathway study, Arabian Journal of Chemistry, Available online 29 May 2020 (IF:4.762); 

- Hong Quan Nguyen, Mohanasundar Radhakrishnan, Thi Kim Ngan Bui, Huu Loc Ho, Long Phi Ho, Viet Thanh Tong, Luu Trung Phung Huynh, Duc Dung Tran, Nguyen Xuan Quang Chau, Thi Thu Trang Ngo, Assela Pathirana, Huu Loc Ho (2019), Evaluation of retrofitting responses on urban flood in Ho Chi Minh City using Motivation and Ability (MOTA) framework, Sustainable  Cities and Society 47(20) 101465 (IF 4,624);

- Tran, D.D.; Huu, L.H.; Hoang, L.P.; Pham, T.D.; Nguyen, A.H (2020), Sustainability of rice-based livelihoods in the upper floodplains of Vietnamese Mekong Delta: Prospects and challenges, Agricultural Water Management Vol243,106495 (IF: 4.021; IF5y: 4.469);

- Dung Duc Tran, Gerardo van Halsema, Petra J. G. J. Hellegers , Long Phi Hoang, Tho Quang Tran , Matti Kummu, and Fulco Ludwig (2019), Long-term sustainability of the Vietnamese Mekong Delta in question: An economic assessment of water management alternatives, Agricultural Water Management Vol 223, 2019 (IF: 4.021);

- Nguyen Anh Dung, Duong Hong Son, Tran Anh Phuong, Cao Hoang Hai, Ho Quoc Bang (2020), Combination of Data-driven Models And Interpolation to Develop of PM10 Map for Hanoi, Vietnam, Scientific Reports (IF: 4.011) (Accepted); 

- Bang Quoc Ho, Khue Hoang Ngoc Vu, Tam Thoai Nguyen, Hang Thi Thuy Nguyen, Dung Minh Ho, Hien Nhu Nguyen & Thuy Thi Thu Nguyen (2020), Study loading capacties of air pollutant emissions for developing countries: a case of Ho Chi Minh City, Vietnam, Scientific Reports 10(5827 (2020)) (IF: 4.011);

      Danh mục cụ thể các công trình công bố khoa học của Viện (cập nhật đến ngày 15.12.2020) được thể hiện ở bảng dưới đây (vui lòng click vào đây)