Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngày 04/8/2023Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngày 04/8/2023:


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ vào thứ Sáu (ngày 04/8/2023) cho các học viên K2020 (ngành KTMT) theo danh sách như sau:

Địa điểm: Viện Môi trường và Tài nguyên (142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM)

STT

Họ và tên

Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Nguyễn Thiện Chương

8h00 - 9h00

Phòng họp

2

 Phạm Thanh Tuấn

9h00 - 10h00

Phòng họp

3

 Trần Đức Hùng

10h00 - 11h00

Phòng họp

4

 Nguyễn Phan Nhật Huy

11h00 - 12h00 Phòng họp
5  Lê Quang Khánh 13h30 - 14h30 Phòng họp
6  Trần Minh Khang 14h30 - 15h30 Phòng họp
7  Đoàn Hải Minh Hà 15h30 - 16h30 Phòng họp
8  Nguyễn Thị Ngọc Ánh 16h30 - 17h30 Phòng họp

 

STT

Họ và tên

Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Thân Thị Hoàng Thao

7h30 - 8h30

Phòng học 4

2

 Lê Văn Đức

8h30 - 9h30

Phòng học 4

3

 Trần Ngọc Hòa

9h30 - 10h30

Phòng học 4

4

 Nguyễn Công Lợi

 10h30 - 11h30  Phòng học 4
5  Nguyễn Thành Trung  11h30 - 12h30 Phòng học 4
6  Phan Nhựt Linh  13h30 - 14h30 Phòng học 4
7  Nguyễn Văn Hòa  14h30 - 15h30 Phòng học 4
8  Phạm Bích Trâm  15h30 - 16h30 Phòng học 4
9  Trần Trọng Khôi  16h30 - 17h30 Phòng học 4

Thông tin khác