Quan hệ đối ngoại

Hội thảo Định hướng KHCN BVMT, phòng tránh thiên tai và ứng phó với BĐKH phục vụ phát triển KT-XH các tỉnh phía Nam

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Văn phòng Chương trình trọng điểm cấp nhà nước đã phối hợp với Ban Chủ nhiệm Chương trình KC08/21-30 tổ chức Hội thảo “Định hướng khoa học và công nghệ bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh phía Nam”.