TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TỔ CHỨC LIÊN HỆ Cấu trúc website
Bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện - NCS Nguyễn Thị Ngọc Quyên
Dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TSKH. Bùi Tá Long và PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi, ngày 09/5/2018 NCS. Nguyễn Thị Ngọc Quyên đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện tại Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2018
Viện Môi trường và Tài nguyên thông báo tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2018:
Lễ khai giảng năm học 2017-2018, phát bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ và kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt nam 20/11
Lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp
Thư mời viết bài đăng trên Chuyên san KHTĐ&MT_Số M2 - 2017
Ban biên tập Chuyên san KHTĐ-MT trân trọng kính mời các nhà chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, học viên và nghiên cứu sinh trong và ngoài ĐHQG-HCM tham gia viết bài cho Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường số M2-2017.
CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC
DANH SÁCH CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2015
DANH SÁCH CÔNG BỐ KHOA HỌC

 

STT
Tên bài báo
Năm xuất bản
Tên tạp chí/ Tên hội thảo
Trang
ISSN
Số xuất bản
Tên tác giả
Đồng tác giả (nếu có)
BÀI BÁO QUỐC TẾ
1
Modeling of the Dispersion of PM10 and Proposing Measures for Reducing PM10 Pollution Levels: the Case of Thu Duc, Vietnam
2015
Global Perspectives on Geography journal (GPG)
1-9
2328-2339
3
Ho Quoc Bang
 
2
Social learning for adaptation to climate change in developing countries: insights from Vietnam (accepted online)
2015
Journal of Water and Climate Change
2040-2244
Print: 2040-2244
Online: 2408-9354
DOI:10.2166/wcc.2015.004
Maria Clemens
Jeroen Rijke, Assela Pathirana, Jaap Evers, Nguyen Hong Quan
3
Assessment of the Water Transfer Capacity from Be River Basin through Phuoc Hoa Hydraulic-works
2015
CLEAN-Soil, Air, Water
645-651
1863-0669
43
Vu Van Nghi
Nguyen Hai Au
4
Isolation and characterization of microcystin-producing cyanobacteria from Dau Tieng Reservoir, Vietnam
2015
Nova Hedwigia
3-20
1438-9134,
0029-5035
43
Thanh-Luu Pham
Thanh-Son Dao, Kazuya Shimizu, Do-Hong Lan-Chi, Motoo Utsumi
BÀI BÁO TRONG NƯỚC
1
Nghiên cứu đánh giá rủi ro sức khỏe người lao động trong ngành xi mạ và vấn đề quản lý rủi ro, trường hợp điển hình tại công ty Perstima
2015
Tạp chí Bảo hộ lao động, Tổng LĐLĐ Việt nam
12-23
1859-4646
245
Hồ Minh Dũng
Nguyễn Thị Mỹ An, Chế Đình Lý
2
Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí tăng trưởng xanh áp dụng đánh giá, phân hạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh cho các quận nội thành TP. Hồ Chí Minh
2015
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ
72-86
0866 708X
vol 18, M2-2015
Hồ Minh Dũng
Vương Thế Hòan, Chế Đình Lý
3
Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới quan trắc chất lượng không khí và bước đầu quan trắc bụi siêu mịn tại thành phố Cần Thơ
2015
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ
87-100
0866 708X
vol 18, M2-2015
Hồ Quốc Bằng
Lý Thị Bích Trâm, Hồ Minh Dũng
4
Isolation of the Daphnia lumholtzi and chronic test of its sensitivity to copper under laboratory conditions
2015
Tạp chí Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
289-294
0866-708X
53
Nguyen Thanh Son
Nguyen Thanh Son, Nguyen Thi Thanh Tam, Bui Ba Trung, Vo Thi My Chi, Dao Thanh Son
5
Acute and chronic effects of nickel on Daphnia lumholtzi
2015
Tạp chí Khoa học và Công
nghệ
271-276
0866 708X
53
Dao Thanh Son
Vu Le Nam, Nguyen Thanh Son, Bui Ba Trung, Do Hong Lan Chi, Hoang Tham
6
Nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm tích hợp (IPPC) phù hợp với điều kiện một số làng nghề ở ĐBSCL
2015
Tạp chí Môi trường
60-64
1859-042X
09/2015
Lê Thanh Hải
Trần Văn Thanh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ
7
Các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm tích hợp cho ngành sản xuất tinh bột
2015
Tạp chí Môi trường
61-64
1859-042X
10/2015
Trần Văn Thanh
Lê Thanh Hải
8
Đề xuất mô  hình sản xuất theo hướng sinh thái gắn với bảo vệ môi trường cho nghề sản xuất tinh bột ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long
2015
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TPHCM
33-43
1859-0128
M1/2015
Lê Thanh Hải
Trần Văn Thanh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ
9
Đánh giá tiềm năng xây dựng các mô hình sản xuất tích hợp theo hướng sinh thái khép kín cho các làng nghề đồng bằng sông Cửu Long
2015
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TPHCM
12-22
1859-0128
M1/2015
Lê Thanh Hải
Trần Văn Thanh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ
10
Pollution reduction ecomodel for the sedge mats craft villages in the Mekong delta
2015
Tạp chí Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Đã chấp nhận đăng
0866-708X
5B
Le Thanh Hai
Tran Van Thanh, Le Quoc Vi
11
Đánh giá vai trò của hệ sinh thái tự nhiên sẵn có trong ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm tại các làng nghề ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long
2015
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ
24-34
0866 708X
vol 18, M2-2015
Lê Thanh Hải
Trần Văn Thanh, Hans Schnitzer
12
Đề xuất mô hình ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm tích hợp đối với nước thải cho làng nghề sản xuất thạch dừa tại đồng bằng sông Cửu Long
2015
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ
35-43
0866 708X
vol 18, M2-2015
Trần Văn Thanh
Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Quốc Vĩ
13
Nghiên cứu đề xuất mô hình khu công nghiệp bền vững cho vùng Đồng Bằng sông Cửu Long dựa trên nguồn nguyên liệu tại chỗ
2015
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ
57-71
0866 708X
vol 18, M2-2015
Lê Ngọc Hiền
Đỗ Thị Thu Huyền
14
Applications of mDSS software for reservoir operation: a case study in Dau Tieng
2015
Tạp chí Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 
0866-708X
 
Nguyen Tran Quan
Le Thi Khuyen, Nguyen Van Lanh, Le The Huy, Trieu Anh Ngoc, Le Viet Thang, Nguyen Hong Quan
15
Nghiên cứu xử lý COD khó phân hủy sinh học nước rỉ rác tại Khu xử lý chất thải rắn Bình Dương bằng quá trình Fenton dị thể sử dụng Fe trên chất mang than hoạt tính (Fe/AC)
2015
Tạp chí Môi trường
57-61
1859-042X
11
Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Thanh Phong, Lê Đức Trung
16
Kết quả tận dụng bùn nước cấp làm gạch nung
2015
Tạp chí Môi trường
56-59
1859-042X
12
Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Hoàng Lan Thanh, Nguyễn Thanh Phong
17
Hiện trạng ô nhiễm mùi từ một số ngành công nghiệp điển hình và đề xuất công nghệ xử lý
2015
Tạp chí Môi trường
48-52
1859-042X
12
Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Thị Thanh Phượng
18
Công nghệ xử lý chất thải rắn hữu cơ thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng Nai
2015
Tạp chí Môi trường
56-60
1859-042X
Chuyên đề III
Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Thị Thanh Phượng Nguyễn Hoàng Lan Thanh
19
Hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính do tận dụng tro lò đốt thay thế xi măng trong sản xuất gạch con sâu tại Bình Dương
2015
Tạp chí Môi trường
49-52
1859-042X
Chuyên đề III
Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Hoàng Lan Thanh. Phạm Thanh Hùng
20
Đề xuất công nghệ xử lý chất thải rắn hữu cơ thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng Nai
2015
Tạp chí Môi trường
 
1859-042X
 
Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Thị Thanh Phượng
21
Nghiên cứu công nghệ bùn hoạt tính hoạt động theo mẻ có giá thể kết hợp lọc màng - SBMBMBR) xử lý chất hữu cơ và Nito (tổng) trong nước thải thuộc da
2015
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TPHCM
 
1859-0128
M1/2015
Nguyễn Thị Thanh Phượng
Nguyễn Văn Phước, Trần Văn Linh
22
Tổng quan về ô nhiễm mùi công nghiệp và công nghệ xử lý
2015
Tạp chí Môi trường
 
1859-042X
 
Nguyễn Thị Thanh Phượng
Nguyễn Văn Phước
23
Investigation the structure and dynamic of bacterial community in organic waste composting by denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) technique
2015
Tạp chí Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 
0866-708x
 53 (5B) 2015
Pham Thi Thu Hang
Dinh Hoang Dang Khoa, Pham Ngoc Tu Anh, Tran Phuong Anh, Ho To Thi Khai Mui
24
 Simple DNA extraction method from compost samples for molecular biological analysis using PCR reaction
2015
Tạp chí Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 
0866-708x
 53 (5B) 2015
Pham Thi Thu Hang
Dinh Hoang Dang Khoa, Khuat Hoai Phuong, Pham Thi Ngoc Han, Phan The Huy, Nguyen Thi My Dieu
25
Mô hình diễn biến phân bố rừng ngập mặn Cần Giờ dưới tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng
2015
Science & Technology Development
 
0866 708X
vol 18, M1-2015
Hoàng Văn Thơi
Nguyễn Thị thanh Mỹ, Phạm Quốc Khánh, Lê Thanh Quang, Nguyễn Khắc Điệu

CÁC TIN KHÁC
Danh sách các công bố khoa học trong năm 2017  [17/02/2018]
Danh sách các công bố khoa học trong năm 2016  [06/04/2017]
DANH SÁCH CÔNG BỐ KHOA HỌC NĂM 2014  [14/04/2016]
Công bố khoa học năm 2013  [05/12/2013]
Công bố khoa học năm 2012  [05/12/2013]
Công bố khoa học năm 2011  [05/12/2013]
Công bố khoa học năm 2010  [05/12/2013]
Công bố khoa học năm 2009  [04/12/2013]

TỔ CHỨC PHÒNG BAN
Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
Phòng Đào tạo SĐH
Phòng QLKH-QHĐN
Phòng Công nghệ Môi trường
Phòng Quản lý Môi trường
Phòng Quản lý Tài nguyên
Phòng Tin học Môi trường
Phòng Độc học Môi trường
Phòng ÔNKK - BĐKH
Phòng Hệ TTDL và Viễn thám
Phòng TN Chất lượng MT
Phòng TN Công nghệ MT
Phòng TN Độc học MT
Phòng TN CN Sinh học
Trung tâm CNMT
Đoàn thể
Các Hội đồng của Viện
Xem tất cả
CHUYÊN SAN KHTĐ&MT - TẠP CHÍ PTKH&CN
Tin tức - Thông báo
Quy trình tổ chức bản thảo
SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện - NCS Hoàng Thị Tuyết Nhung
Bảo vệ LATS cấp Viện:
THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Thông báo v/v tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Tịnh Ấu
Thông báo v/v tổ chức bảo vệ LATS cấp Viện:
Thông báo v/v Công nhận chứng chỉ ngoại ngữ trong đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM
Thông báo:
Thông báo v/v chuẩn trình độ tiếng Anh đối với đào tạo SĐH từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014
Thông báo:
Dạng và đề thi mẫu môn tiếng Anh trong kỳ thi TSSĐH năm 2016
Dạng và đề thi mẫu:
Tài liệu ôn tập TSSĐH năm 2015
Tài liệu ôn tập:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập: 707,142 lượt
Số người online: 132 người

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN TP. HỒ CHÍ MINH

Cơ sở 1

 Địa chỉ: 142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84) 28 3865 1132 - 28 3863 7044. Fax: (84) 8 3865 5670

Cơ sở 2

 Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (84) 28 2268 5678

© Copyright book IER - Institute for Environment and Resources