TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TỔ CHỨC LIÊN HỆ Cấu trúc website
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐVCM của NCS Báo Văn Tuy
Dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Đinh Tuấn và GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng, ngày 10/01/2017 NCS Báo Văn Tuy đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp ĐVCM tại Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Thông báo về công tác TSSĐH trong năm 2017 của Viện MT&TN
Thông báo:
Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2017
Viện Môi trường và Tài nguyên thông báo tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2017:
Lễ khai giảng năm học 2016-2017, phát bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ và kỷ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt nam 20/11
Lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp
HỢP TÁC TRONG NƯỚC
Chương trình hợp tác với Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Đồng Nai
Chương trình hợp tác về phối hợp hành động bảo vệ thiên nhiên và môi trường phục vụ phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - giai đoạn 2016-2020

Ngày 02 tháng 04 năm 2016, Viện Môi trường và Tài nguyên và Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Đồng Nai đã ký kết chương trình hợp tác về phối hợp hành động bảo vệ thiên nhiên và môi trường phục vụ phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - giai đoạn 2016-2020. Tham dự buổi ký kết, về phía Viện Môi trường và Tài nguyên có sự tham gia của lãnh đạo Viện, GS.TS. Nguyễn Văn Phước cùng Trưởng phòng các phòng chuyên môn và chức năng; về phía Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Đồng Nai có sự tham dự của ông Phan Văn Hết - Chủ tịch Hội, ông Hoàng Văn Thống - Phó Chủ tịch Hội, ông Phan Văn Linh - Trưởng Ban kiểm tra Hội, ông Nguyễn Thái Khôi Vũ - Tổng Thư ký Hội và các ủy viên Ban chấp hành Hội


Các nội dung chính của chương trình hợp tác:

  1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó biến đổi khí hậu; nghiên cứu đề xuất cụ thể hóa các quy định về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.
  2. Tư vấn, phản biện, giám định xã hội các báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường; đề án/báo cáo khai thác nước mặt, nước dưới đất; đề án/báo cáo xả nước thải vào nguồn nước; phương án tái sử dụng nước thải đã qua xử lý.
  3. Tham gia hoặc chủ trì thực hiện các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án, nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.
  4. Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề ... về các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu cho các Hội viên trên địa bàn tỉnh.
  5. Xây dựng các mô hình xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.
  6. Vận động Hội viên tham gia Giải thưởng Môi trường Quốc gia hàng năm do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động; Giải thưởng Sáng tạo xanh hàng năm do Tổng cục Môi trường phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, vận động tổ chức và cá nhân tham gia sự kiện "Bảo tồn cây di sản Việt Nam" do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trừong Việt Nam phát động trên địa bàn tỉnh.

CÁC TIN KHÁC
Khóa học ngắn hạn  [27/03/2017]
Hợp tác trong nước  [23/09/2014]

TỔ CHỨC PHÒNG BAN
Phòng Tổng hợp - Kế hoạch
Phòng Đào tạo SĐH
Phòng QLKH-QHĐN
Phòng Công nghệ Môi trường
Phòng Quản lý Môi trường
Phòng Quản lý Tài nguyên
Phòng Tin học Môi trường
Phòng Độc học Môi trường
Phòng ÔNKK - BĐKH
Phòng Hệ TTDL và Viễn thám
Phòng TN Chất lượng MT
Phòng TN Công nghệ MT
Phòng TN Độc học MT
Phòng TN CN Sinh học
Trung tâm CNMT
Đoàn thể
Các Hội đồng của Viện
Xem tất cả
SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện - NCS Trần Văn Thanh
Bảo vệ LATS cấp Viện:
THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Thông báo v/v Công nhận chứng chỉ ngoại ngữ trong đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM
Thông báo:
Thông báo v/v chuẩn trình độ tiếng Anh đối với đào tạo SĐH từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014
Thông báo:
Quyết định v/v giao đề tài LVTN lớp cao học khóa 2014 (đợt 1)
Quyết định v/v giao đề tài LVTN:
Dạng và đề thi mẫu môn tiếng Anh trong kỳ thi TSSĐH năm 2016
Dạng và đề thi mẫu:
Tài liệu ôn tập TSSĐH năm 2015
Tài liệu ôn tập:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập: 526,833 lượt
Số người online: 65 người

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84)8 3865 1132 - 8 3863 7044. Fax: (84)8 3865 5670.

© Copyright book IER - Institute for Environment and Resources