Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật chuyên đề 1 - NCS Lê Thị Vinh HươngSINH HOẠT HỌC THUẬT CHUYÊN ĐỀ 1 - NCS LÊ THỊ VINH HƯƠNG


Nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các chuyên đề, để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho nghiên cứu sinh Lê Thị Vinh Hương với chuyên đề 1: Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt để làm cơ sở cho việc xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định quản lý tài nguyên nước mặt cho tỉnh An Giang” thuộc đề tài Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học của hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS) phục vụ quản lý tài nguyên nước mặt tại tỉnh An Giang trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.

Chuyên ngành                        : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số chuyên ngành              : 62.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện     : Lê Thị Vinh Hương

Thời gian                                 : 14h45,  thứ Năm, ngày 04 tháng 4 năm 2019

Địa điểm                                  : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                  Số 142, Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác