TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TỔ CHỨC LIÊN HỆ Cấu trúc website
CÔNG ĐOÀN VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN GÓP MẶT CHƯƠNG TRÌNH TRONG “HỘI THI VĂN NGHỆ CBVC-LĐ ĐHQG-HCM NĂM 2019”
Sáng ngày 16 tháng 05 năm 2019, Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) long trọng tổ chức “Hội thi Văn nghệ CBVC-LĐ ĐHQG-HCM năm 2019”.
HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC 2018
Sáng ngày 29/01/2019, tại Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã diễn ra Hội nghị Cán bộ - Công chức - Viên chức 2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH SĐH ĐỢT 1 NĂM 2019
Viện Môi trường và Tài nguyên thông báo tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2019:
THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH VÀ HỌC VIÊN CAO HỌC cho Viện MT&TN và nhóm nghiên cứu về ZETS
Thông báo:
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHCN
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 02 ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2014 – 2019
Viện Môi trường và Tài nguyên đã bắt đầu triển khai thực hiện 02 đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà Nước giai đoạn 2014 – 2019 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ”

 (1) Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng và triển khai một số mô hình không phát thải hướng tới ngăn ngừa ô nhiễm cho cụm dân cư nông thôn vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long” mã số 13/2018/HĐ-KHCN-TNB.ĐT/14-19/C25.

Mục tiêu của đề tài là đề xuất và triển khai trình diễn được các mô hình gồm các kỹ thuật và hệ thống hướng tới không phát thải (Zero Emission Techniques and Systems – ZETS) gắn với đặc điểm của hệ sinh thái môi trường tại chỗ, nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho chuỗi hoạt động canh tác, nuôi trồng, sản xuất và tiêu thụ trong cụm dân cư nông thôn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sản phẩm khoa học và công nghệ chính của đề tài là 04 mô hình điển hình như: Mô hình hướng tới không phát thải cho cụm dân cư có sinh kế chính là thủy sản; cho cụm dân cư có sinh kế chính là trồng lúa; cho cụm dân cư có sinh kế chính là trồng cây ăn trái; cho cụm dân cư có sinh kế chính là chăn nuôi. Các mô hình xử lý triệt để các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường từ các đối tượng áp dụng (và các thành phần trong mô hình), các dòng thải đầu ra phải đạt các yêu cầu như qui định của QCVN tương ứng, ví dụ như QCVN 40:2011/BTNMT, QCVN62/2016/BTNMT,...

Thời gian thực hiện đề tài từ 01/10/2018 đến 01/10/2020. 

(2) Đề tài “Nghiên cứu mô hình sinh thái khép kín nhằm nâng cao chuỗi giá trị cho ngành chế biến thủy sản tại khu vực ĐBSCL” mã số 24/2018/HĐ-KHCN-TNB.ĐT/14-19/C36. 

Mục tiêu của đề tài là đánh giá được hiện trạng phát thải, tác động môi trường đồng thời đề xuất và triển khai được mô hình sinh thái hướng đến khép kín dòng vật chất và năng lượng nhằm giảm thiểu tác động môi trường góp phần gia tăng chuỗi giá trị của ngành chế biến thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Sản phẩm khoa học và công nghệ chính của đề tài Xây dựng và triển khai 02 mô hình sinh thái khép kín cho ngành cá tra và tôm ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, mô hình hướng tới khép kín cho hoạt động nuôi và chế biến thủy sản giảm thiểu phát thải ít nhất 10%.

Thời gian thực hiện đề tài từ 01/10/2018 đến 01/01/2021.

Như vậy, hiện nay Viện Môi trường và Tài nguyên đang thực hiện 03 đề tài thuộc chương trình trọng điểm cấp Nhà Nước, trong đó 02 đề tài thuộc chương trình Tây Nam Bộ và 01 đề tài KC.08/16-20 thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai”. Ngoài ra, Viện Môi trường và Tài nguyên còn đang thực hiện một số đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ ở các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long phục vụ công tác bảo vệ môi trường, tạo sinh kế cho người dân ở khu vực nông thôn và hướng tới phát triển bền vững,… đây là một trong những hướng nghiên cứu trọng điểm của Viện Môi trường và Tài nguyên.

Một số hình ảnh khảo sát trong thời gian qua:

 

Hình 1 - Khảo sát hợp tác xã trồng rau

 

 

Hình 2 - Khảo sát hộ trồng nhãn

 

CÁC TIN KHÁC
GS.TS. LÊ THANH HẢI ĐƯỢC TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM NĂM 2018  [04/01/2019]
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NỔI BẬT TRONG NĂM 2018  [01/12/2018]
HỘI ĐỒNG BÁO CÁO TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI ĐỀ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC TẠI BÌNH THUẬN  [23/10/2018]
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ “NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÔNG CỤ PHỤC VỤ KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG LỒNG GHÉP ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SẢN XUẤT  [20/09/2018]
TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH AN GIANG  [20/09/2018]
TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI NCKH CẤP QUỐC GIA  [22/10/2018]
Nghiệm thu đề tài  [20/09/2018]
Tình hình nghiên cứu khoa học trong năm 2016 - 2017  [18/07/2018]
Tình hình nghiên cứu Khoa học trong năm học 2015 - 2016  [18/07/2018]

TỔ CHỨC PHÒNG BAN
Khối phòng Chuyên Môn
Khối phòng Thí nghiệm
Khối phòng Hành chính
Khối Trung tâm trực thuộc
CHUYÊN SAN KHTĐ&MT - TẠP CHÍ PTKH&CN
Tin tức - Thông báo
Quy trình tổ chức bản thảo
Liên hệ
SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN CHO NCS TRƯƠNG THỊ BÍCH HỒNG
Thông báo v/v tổ chức bảo vệ LATS cấp Viện:
THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Quyết định công nhận trúng tuyển Cao học và NCS/Thông báo nhập học K2018 (đợt 1)
Quyết định/Thông báo:
Thông báo v/v Công nhận chứng chỉ ngoại ngữ trong đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM

buy prozac online without a prescription

buy prozac no prescription uk website
Thông báo:
Thông báo v/v chuẩn trình độ tiếng Anh đối với đào tạo SĐH từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014

effexor

effexor
Thông báo:
Dạng và đề thi mẫu môn tiếng Anh trong kỳ thi TSSĐH năm 2016

tarceva

tarceva
Dạng và đề thi mẫu:
Tài liệu ôn tập TSSĐH năm 2015
Tài liệu ôn tập:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập: 872,583 lượt
Số người online: 1,185 người

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN TP. HỒ CHÍ MINH

Cơ sở 1

 Địa chỉ: 142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84) 28 3865 1132 - 28 3863 7044. Fax: (84) 8 3865 5670

Cơ sở 2

 Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (84) 28 2253 8586

© Copyright book IER - Institute for Environment and Resources