TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TỔ CHỨC LIÊN HỆ Cấu trúc website
Viện MT&TN tham gia tư vấn tuyển sinh sau đại học tại Bến Tre, Tây nguyên và TP.HCM
Tư vấn tuyển sinh SĐH:
Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Viện Môi Trường và Tài Nguyên (2015 – 2020) với tầm nhìn mới, quyết tâm mới
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 40-KH/ĐU, ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Đảng ủy ĐHQG-HCM về việc tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ và việc thực hiện triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQG-HCM lần thứ V nhiệm kỳ (2015-2020), ngày 11 tháng 07 năm 2018 Đảng bộ Viện Môi trường và Tài nguyên tiến hành Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2015-2020).
HỘI THẢO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG NHẰM BẢO VỆ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Viện Môi trường và Tài nguyên / Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp với Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) đã tổ chức thành công Hội thảo "Quản lý chất lượng không khí trong các dự án năng lượng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng" vào ngày 20/07/2018 tại Hội trường Khách sạn Cửu Long, số 999 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Thông báo tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2018
Viện Môi trường và Tài nguyên thông báo tuyển sinh SĐH đợt 2 năm 2018:
TIN TỨC - THÔNG BÁO
ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Với mục tiêu góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý, nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại của đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ, hình thành lực lượng chuyên gia khoa học và công nghệ trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2395/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” (sau đây gọi tắt là Đề án 2395) với đối tượng chính là các nhà khoa học thuộc CSDL chuyên gia của Bộ.

Các chuyên gia vui lòng tham khảo các văn bản sau để nghiên cứu đăng ký tham gia Đề án 2395

 
Thực hiện nhiệm vụ của Đơn vị thường trực Đề án 2395, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đối mới sáng tạo (Học viện) xin thông báo về việc tiếp tục tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án 2395 như sau:
 
1.  Đối tượng được cấp kinh phí
 
Đề án 2395 cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và ngoài nưóc cho các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ ở các Bộ, ngành, địa phương, tố chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan.
 
2. Các hình thức cấp kinh phí
- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: Đề án 2395 cung cấp kinh phí cho chuyên gia đi đào tạo, bồi dưỡng thông qua triến khai nhiệm vụ nghiên cứu hoặc làm việc có thời hạn tại cơ sở nghiên cứu, đào tạo hoặc doanh nghiệp công nghệ ở nước ngoài.
- Đào tạo, bồi dưỡng nhóm nghiên cứu: Đề án 2395 cung cấp kinh phí cho các nhóm nghiên cứu đi đào tạo, bồi dưõng thông qua triến khai nhiệm vụ nghiên cứu tại cơ sở nghiên cứu, đào tạo hoặc doanh nghiệp công nghệ ở nước ngoài.
- Bồi dưỡng sau tiến sĩ: Đề án 2395 cung cấp kinh phí cho cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ có trình độ tiến sỹ tham gia bồi dưỡng sau tiến sỹ thông qua triến khai nhiệm vụ nghiên cúu tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo ở trong nước và nước ngoài.
- Bồi dưỡng nhân lực quản lý KH&CN: Đề án 2395 cung cấp kinh phí cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ tham gia các khóa bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài để nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý khoa học và công nghệ, quản lý đổi mới sáng tạo.
(Thông tin chỉ tiết về đối tượng, nội dung, thời gian và hồ sơ đăng ký quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
 
3.Các khoản chi đưọc hỗ trợ
-  Kinh phí chi trả cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, doanh nghiệp trong và ngoài nưó'c tiếp nhận đối tưọng được hỗ trợ
-  Kinh phí khuyến khích thêm để nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát triển chuyên môn.
-  Kinh phí hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí KH&CN uy tín quốc tế.
-  Kinh phí hỗ trợ đăng ký và công bố bản quyền SHTT.
-  Sinh hoạt phí, vé máy bay, visa,...
-  Các khoản chi phí phát sinh: chi phí chuyển và nhận tiền qua ngân hàng liên quan đến khóa đào tạo ở nước ngoài; chi phí hỗ trợ kéo dài thời gian đào tạo; chi phí xử lý rủi ro bất khả kháng trong thời gian đào tạo; các khoản chi khác có liên quan.
 
(Quy định cụ thể về chính sách hễ trợ kỉnh phí tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22/8/2017 của Bộ Tài chính)
 
4.Hồ sơ dự tuyển và thời hạn đăng ký đối vói chuyên gia, nhóm nghiên cứu và đào tạo sau TS
 
-  Hồ sơ dự tuyển: Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.
-    Thời hạn đăng kỷ: Hồ sơ gửi trước 17h00 ngày 30/9/2018 (căn cứ theo dấu buư điện) sẽ được xét vào tháng 10/2018. Các hồ sơ gửi sau thòi hạn trên sẽ được xét vào tháng 12/2018. Các hồ sơ gửi sau ngày 15/12/2018 sẽ được xét trong năm 2019.
-  Địa chỉ nhận hồ sơ: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.
 
38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ngoài phong bì ghi rõ Hồ sơ tham gia Đề án 2395).
 
5. Thông tin liên hệ để đưọc tư vấn, hỗ trợ thủ tục
 
- Tư vấn, hỗ trợ trực tiếp: Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Địa chỉ: 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
Email: visti@most.gov.vn; ĐT: 024.38259.234/0963.608.208 (anh Trần Xuân Bách)
 
-   Tư vấn, hỗ trợ trực tuyến: http://www.visti.gov.vn/ hoặc Fanpage http://www.facebook.com/visti38.
 
Trân trọng

 

CÁC TIN KHÁC
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước KC.08.33/11-15  [23/11/2015]
Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước KC.08.33/11-15  [03/11/2015]
THÔNG TƯ " QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN, GIAO TIẾP TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC"  [26/09/2014]
Chương trình đào tạo quản trị viên tài sản trí tuệ  [17/09/2014]
Đăng ký nhiệm vụ KH&CN tỉnh Cà Mau năm 2015  [17/09/2014]
Hội thảo  [27/08/2014]
Chương trình đào tạo Quản trị viên Tài sản trí tuệ 2014  [25/08/2014]
Lễ khai giảng và phát bằng tốt nghiệp  [19/08/2017]

TỔ CHỨC PHÒNG BAN
Khối phòng Chuyên Môn
Khối phòng Thí nghiệm
Khối phòng Hành chính
Khối Trung tâm trực thuộc
CHUYÊN SAN KHTĐ&MT - TẠP CHÍ PTKH&CN
Tin tức - Thông báo
Quy trình tổ chức bản thảo
Liên hệ
SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀY 25/9/2018
Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ:
THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Quyết định công nhận trúng tuyển Cao học và NCS/Thông báo nhập học K2018 (đợt 1)
Quyết định/Thông báo:
Thông báo v/v Công nhận chứng chỉ ngoại ngữ trong đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM
Thông báo:
Thông báo v/v chuẩn trình độ tiếng Anh đối với đào tạo SĐH từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014
Thông báo:
Dạng và đề thi mẫu môn tiếng Anh trong kỳ thi TSSĐH năm 2016
Dạng và đề thi mẫu:
Tài liệu ôn tập TSSĐH năm 2015
Tài liệu ôn tập:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập: 746,642 lượt
Số người online: 196 người

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN TP. HỒ CHÍ MINH

Cơ sở 1

 Địa chỉ: 142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84) 28 3865 1132 - 28 3863 7044. Fax: (84) 8 3865 5670

Cơ sở 2

 Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (84) 28 2268 5678

© Copyright book IER - Institute for Environment and Resources