TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TỔ CHỨC LIÊN HỆ Cấu trúc website
CÔNG ĐOÀN VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN GÓP MẶT CHƯƠNG TRÌNH TRONG “HỘI THI VĂN NGHỆ CBVC-LĐ ĐHQG-HCM NĂM 2019”
Sáng ngày 16 tháng 05 năm 2019, Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) long trọng tổ chức “Hội thi Văn nghệ CBVC-LĐ ĐHQG-HCM năm 2019”.
HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC 2018
Sáng ngày 29/01/2019, tại Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã diễn ra Hội nghị Cán bộ - Công chức - Viên chức 2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH SĐH ĐỢT 1 NĂM 2019
Viện Môi trường và Tài nguyên thông báo tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2019:
THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH VÀ HỌC VIÊN CAO HỌC cho Viện MT&TN và nhóm nghiên cứu về ZETS
Thông báo:
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ ĐẢNG BỘ VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN (2015 – 2020) VỚI TẦM NHÌN MỚI, QUYẾT TÂM MỚI
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 40-KH/ĐU, ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Đảng ủy ĐHQG-HCM về việc tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ và việc thực hiện triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQG-HCM lần thứ V nhiệm kỳ (2015-2020), ngày 11 tháng 07 năm 2018 Đảng bộ Viện Môi trường và Tài nguyên tiến hành Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2015-2020).

           Triển khai thực hiện Kế hoạch số 40-KH/ĐU, ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Đảng ủy ĐHQG-HCM về việc tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ và việc thực hiện triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQG - HCM lần thứ V nhiệm kỳ (2015-2020), ngày 11 tháng 07 năm 2018  Đảng bộ Viện Môi trường và Tài nguyêntiến hành Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2015-2020) để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ trong hơn hai năm qua, đồng thời khẳng định mục tiêu các chỉ tiêu chủ yếu phải đạt và đề ra phương hướng phấn đấu, các giải pháp để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ (2015-2020).  

        Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Nguyễn Văn Trừng, Ủy viên Ban chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại Học Quốc Gia - HCM; Về phía Viện có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện; các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể cùng các đồng chí là cán bộ chủ chốt và tất cả đảng viên.

   

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ Viện Môi Trường và Tài Nguyên lần thứ V (2015-2020)

         Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ (2015-2020). Báo cáo tập trung đánh giá những kết quả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn của Viện trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó, Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra đến năm 2020. Hội nghị đã lắng nghe những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đ/c Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại Học Quốc Gia - HCM và những ý kiến đóng góp tích cực của các đại biểu cho nội dung bản dự thảo báo cáo cũng như đóng góp những giải pháp cho các hoạt động của Viện để không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức Ðảng, phát huy vị thế và phát triển thương hiệu của Viện đặc biệt trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ mới của chính quyền nhiệm kỳ (2018 – 2022).

     Trong nữa nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo kịp thời của  Đảng ủy Đại Học Quốc Gia - HCM, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Viện đã bám sát Nghị quyết Đại hội và các chương trình công tác để thực hiện tốt nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đề ra như: Quy mô, chất lượng đào tạo được nâng cao đáp ứng yêu cầu của xã hội; năng lực nghiên cứu khoa học và hiệu quả chuyển giao công nghệ được nâng cao, các đề tài, dự án có nhiều đóng góp tích cực cho việc giải quyết các vấn đề “nóng” về môi trường được xã hội quan tâm; công tác đào tạo đội ngũ cán bộ được đẩy mạnh; các nguồn lực tài chính được sử dụng hiệu quả; điều kiện làm việc, sinh hoạt và đời sống của viên chức, người lao động ổn định; công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng tuy nhiên cũng còn gặp khó khăn và hạn chế;...

          Trên tình hình thực tế, Hội nghị đã đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cần sự đồng thuận và tập trung triển khai thực hiện như: Tiếp tục rà soát cơ cấu và phát triển nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng cao; hoàn thiện hệ thống quản lý đào tạo và quản lý khoa học; tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh công bố khoa học, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao công nghệ và dịch vụ, sớm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ  máy phù hợp với nhiệm kỳ mới của Chính quyền, khai thác hiệu quả các nguồn lực tài chính, trang thiết bị, cơ sở vật chất; đẩy mạnh thu hút phát triển nguồn nhân lực; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cho nhiệm kỳ mới của Chính quyền. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Trừng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại Học Quốc Gia - HCM  biểu thị sự thống nhất cao đối với báo cáo sơ kết, đánh giá cao sự nỗ lực vượt bậc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Lãnh đạo và tập thể viên chức, người lao động trong Viện thông qua báo cáo số liệu đầy đủ rõ ràng, đồng thời biểu dương và ghi nhận những thành tích đạt được của Viện trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của Viện lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 với tinh thần đoàn kết sự quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban lãnh đạo Viện và sự đồng thuận, nhất trí cao của toàn thể viên chức và người lao động, các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra được thực hiện tốt có khả năng đạt và vượt vào cuối nhiệm kỳ. Bên cạnh những thuận lợi, Viện cũng gặp không ít khó khăn trong trong công tác phát triển Đảng tuy nhiên đây cũng là khó chung của các đơn vị trong toàn Đại Học Quốc Gia. Với truyền thống đoàn kết, gắn bó của tập thể Viện hơn 20 năm xây dựng và phát triển và kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua sẽ làm cơ sở quan trọng tạo đà để Ban Chấp hành Đảng bộ cùng lãnh đạo Viện thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Viện đã đề ra.
Đồng chí đã chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ cần thực hiện như: Bám sát mục tiêu chung về các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội; Ban Chấp hành tiếp tục cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, tổ chức kiểm tra đánh giá, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra những giải pháp bảo đảm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ; coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm; triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề án 02 về phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
Vì sự phát triển bền vững của Viện trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ (2015-2020) tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, năng động, sáng tạo cùng với sự đồng thuận, quyết tâm và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Môi Trường và Tài Nguyên nhiệm kỳ (2015-2020).
 
Tin và hình ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Cẩm Hằng

 

CÁC TIN KHÁC
CÔNG ĐOÀN VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN GÓP MẶT CHƯƠNG TRÌNH TRONG “HỘI THI VĂN NGHỆ CBVC-LĐ ĐHQG-HCM NĂM 2019”  [17/05/2019]
VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN TỎA SÁNG TRONG FESTIVAL DUYÊN DÁNG ÁO DÀI VIỆT 2019  [16/05/2019]
HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC 2018  [31/01/2019]
ĐƯỜNG CHẠY NGHỊ LỰC - VNU WILL RUN FOUNDATION 2018  [16/11/2018]
HỘI THAO UPRACE IER 2018  [20/10/2018]
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NHIỆM KỲ 2018 - 2019  [22/10/2018]
CB-CNV VIỆN MT&TN DU LỊCH NGHỈ MÁT HÈ 2018  [21/09/2018]
LỄ CHÀO CỜ THỨ HAI HÀNG TUẦN CỦA VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN  [17/07/2018]
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GS.TS. LÊ THANH HẢI GIỮ CHỨC VỤ VIỆN TRƯỞNG VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN  [21/06/2018]
CHƯƠNG TRÌNH TẤT NIÊN NĂM 2017  [19/07/2018]
GIẢI CẦU LÔNG KHÔNG CHUYÊN IER MỞ RỘNG LẦN 1/2017  [23/11/2017]
NGÀY HỘI ĐOÀN VIÊN 26/03/2017  [19/07/2018]
Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Môi trường và Tài nguyên (24/10/1996 – 24/10/2016)  [09/07/2018]
Ngày hội Gia Đình Việt Nam tại IER  [07/07/2017]
CÔNG ĐOÀN VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN TỔ CHỨC CHÀO MỪNG QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6  [02/06/2016]

Trở về 1 2 Tiếp

TỔ CHỨC PHÒNG BAN
Khối phòng Chuyên Môn
Khối phòng Thí nghiệm
Khối phòng Hành chính
Khối Trung tâm trực thuộc
CHUYÊN SAN KHTĐ&MT - TẠP CHÍ PTKH&CN
Tin tức - Thông báo
Quy trình tổ chức bản thảo
Liên hệ
SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN CHO NCS TRƯƠNG THỊ BÍCH HỒNG
Thông báo v/v tổ chức bảo vệ LATS cấp Viện:
THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Quyết định công nhận trúng tuyển Cao học và NCS/Thông báo nhập học K2018 (đợt 1)
Quyết định/Thông báo:
Thông báo v/v Công nhận chứng chỉ ngoại ngữ trong đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM

buy prozac online without a prescription

buy prozac no prescription uk website
Thông báo:
Thông báo v/v chuẩn trình độ tiếng Anh đối với đào tạo SĐH từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014

effexor

effexor
Thông báo:
Dạng và đề thi mẫu môn tiếng Anh trong kỳ thi TSSĐH năm 2016

tarceva

tarceva
Dạng và đề thi mẫu:
Tài liệu ôn tập TSSĐH năm 2015
Tài liệu ôn tập:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập: 872,583 lượt
Số người online: 1,187 người

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN TP. HỒ CHÍ MINH

Cơ sở 1

 Địa chỉ: 142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84) 28 3865 1132 - 28 3863 7044. Fax: (84) 8 3865 5670

Cơ sở 2

 Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (84) 28 2253 8586

© Copyright book IER - Institute for Environment and Resources