TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TỔ CHỨC LIÊN HỆ Cấu trúc website
CÔNG ĐOÀN VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN GÓP MẶT CHƯƠNG TRÌNH TRONG “HỘI THI VĂN NGHỆ CBVC-LĐ ĐHQG-HCM NĂM 2019”
Sáng ngày 16 tháng 05 năm 2019, Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) long trọng tổ chức “Hội thi Văn nghệ CBVC-LĐ ĐHQG-HCM năm 2019”.
HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC 2018
Sáng ngày 29/01/2019, tại Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã diễn ra Hội nghị Cán bộ - Công chức - Viên chức 2018
THÔNG BÁO TUYỂN SINH SĐH ĐỢT 1 NĂM 2019
Viện Môi trường và Tài nguyên thông báo tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2019:
THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH VÀ HỌC VIÊN CAO HỌC cho Viện MT&TN và nhóm nghiên cứu về ZETS
Thông báo:
THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG KHCN
TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI NCKH CẤP QUỐC GIA
Viện Môi trường và Tài nguyên đã được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện đề tài NCKH cấp Quốc gia thuộc chương trình KC08/16-20.

Đề tài với tên gọi “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ MÔ HÌNH GIẢM THIỂU VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI PHÙ HỢP VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ĐẶC THÙ TẠI VÙNG NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”, mã số KC08.19/16-20

Đề tài do ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ nhiệm, ThS. Lê Quốc Vĩ làm thư ký khoa học và cố vấn khoa học là GS.TS. Lê Thanh Hải.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là việc đánh giá được hiện trạng các vấn đề về môi trường liên quan đến hoạt động sản xuất dân sinh của dân cư nông thôn ở 3 vùng sinh thái đặc thù là vùng ngọt, vùng bị nhiễm mặn, và vùng bị nhiễm phèn (cùng các khu vực trung gian, chuyển tiếp), để từ đó đề xuất, phát triển và triển khai xây dựng trình diễn được một số mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải trên cơ sở khép kín các dòng nguyên vật liệu, chất thải và năng lượng phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù gắn với hệ sinh thái ngọt, mặn và phèn tại vùng nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long nhất là tại các vùng khó khăn (bị nhiễm mặn và nhiễm phèn). Các mục tiêu cụ thể như sau: (1) Đánh giá được hiện trạng phát sinh chất thải và tình hình áp dụng các mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải ở các vùng sinh thái mặn, ngọt và phèn tại vùng nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long, (2) Đề xuất được bộ tiêu chí và nội dung chi tiết các chỉ số lựa chọn mô hình tích hợp trên cơ sở khép kín các dòng nguyên vật liệu, chất thải và năng lượng gắn với hệ sinh thái mặn, ngọt và phèn tại vùng nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long, (3) Triển khai thành công 03 mô hình quy mô hộ gia đình, 03 mô hình cụm dân cư ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm tích hợp trên cơ sở khép kín các dòng nguyên vật liệu, chất thải và năng lượng từ các hoạt động công, nông nghiệp và dân sinh điển hình tại 3 địa bàn khác nhau điển hình ở vùng mặn, ngọt và phèn tại khu vực nông thôn ĐBSCL.

      Thời gian thực hiện đề tài là 30 tháng từ tháng 6/2018 đến tháng 11/2020.

 

"Nguồn hình đại diện tin: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/8-nhiem-vu-phat-trien-ben-vung-dong-bang-song-Cuu-Long/328754.vgp"

CÁC TIN KHÁC
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 02 ĐỀ TÀI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2014 – 2019  [08/01/2019]
GS.TS. LÊ THANH HẢI ĐƯỢC TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TP.HCM NĂM 2018  [04/01/2019]
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NỔI BẬT TRONG NĂM 2018  [01/12/2018]
HỘI ĐỒNG BÁO CÁO TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI ĐỀ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC TẠI BÌNH THUẬN  [23/10/2018]
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ “NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÔNG CỤ PHỤC VỤ KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG LỒNG GHÉP ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SẢN XUẤT  [20/09/2018]
TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH AN GIANG  [20/09/2018]
Nghiệm thu đề tài  [20/09/2018]
Tình hình nghiên cứu khoa học trong năm 2016 - 2017  [18/07/2018]
Tình hình nghiên cứu Khoa học trong năm học 2015 - 2016  [18/07/2018]

TỔ CHỨC PHÒNG BAN
Khối phòng Chuyên Môn
Khối phòng Thí nghiệm
Khối phòng Hành chính
Khối Trung tâm trực thuộc
CHUYÊN SAN KHTĐ&MT - TẠP CHÍ PTKH&CN
Tin tức - Thông báo
Quy trình tổ chức bản thảo
Liên hệ
SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP VIỆN CHO NCS TRƯƠNG THỊ BÍCH HỒNG
Thông báo v/v tổ chức bảo vệ LATS cấp Viện:
THÔNG TIN ĐÀO TẠO
Quyết định công nhận trúng tuyển Cao học và NCS/Thông báo nhập học K2018 (đợt 1)
Quyết định/Thông báo:
Thông báo v/v Công nhận chứng chỉ ngoại ngữ trong đào tạo sau đại học tại ĐHQG-HCM

buy prozac online without a prescription

buy prozac no prescription uk website
Thông báo:
Thông báo v/v chuẩn trình độ tiếng Anh đối với đào tạo SĐH từ khóa tuyển đợt 1 năm 2014

effexor

effexor
Thông báo:
Dạng và đề thi mẫu môn tiếng Anh trong kỳ thi TSSĐH năm 2016

tarceva

tarceva
Dạng và đề thi mẫu:
Tài liệu ôn tập TSSĐH năm 2015
Tài liệu ôn tập:
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập: 872,579 lượt
Số người online: 1,137 người

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN TP. HỒ CHÍ MINH

Cơ sở 1

 Địa chỉ: 142 Tô Hiến Thành, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84) 28 3865 1132 - 28 3863 7044. Fax: (84) 8 3865 5670

Cơ sở 2

 Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (84) 28 2253 8586

© Copyright book IER - Institute for Environment and Resources