Trang chủ Hoạt động khác Hoạt động đoàn thể

Chương trình tất niên cuối năm 2017Ngày 09/02/2018, Công đoàn Viện Môi trường và Tài nguyên đã tổ chức chương trình Tất niên năm 2017 tại cơ sở Bình Dương.


Chương trình tất niên đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tranh đua quyết liệt trong các trò chơi vận động, chương trình văn nghệ của các công đoàn bộ phận. Một số hình ảnh về chương trình này được thể hiện dưới đây.

Hình 1. Khởi động trước khi tham gia các trò chơi vận động

Hình 2. Trung tâm Đại học Pháp - QUYẾT TÂM!

 

Hình 3. Làm dáng trước khi kéo co

Hình 4. Trò Cò cò đôi 

Hình 5. Trò chơi Cò cò đôi có vẻ là thử thách khó khăn nhất 

Hình 6. Trò chơi Hiểu ý đồng đội

Hình 7. Đua xe - CHẬM LÀ THẮNG

Hình 8. Văn nghệ tập thể

Hình 9. Văn nghệ tập thể

Hình 10. Ban giám khảo chấm thi văn nghệ khó tính nhất - Lúc nào cũng cười thật tươi!

Hình 11. Hát tập thể

Hình 12. Hát tập thể

Hình 13. Bài múa xuất sắc từ Trung tâm CEFINEA

(Nguồn hình: Anh Đào Phú Quốc).