Trang chủ Hoạt động khác Hoạt động đoàn thể

NGÀY HỘI ĐOÀN VIÊN 26/03/2017Hưởng ứng Ngày đoàn viên 26/03/2017 do Ban Thường vụ Đoàn cơ quan ĐHQG tổ chức, Đoàn viên của Viện Môi trường và Tài nguyên đã tham gia tích cực vào các hoạt động trong Chương trình xây dựng Khu đô thị ĐHQG-HCM xanh - hiện đại.


Nhằm Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt, hoạt động Đoàn; Góp phần chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức trong việc tham gia sinh hoạt Đoàn; Ban Thường vụ Đoàn cơ quan ĐHQG đã tổ chức chương trình "Ngày Đoàn viên" năm 2017 vào ngày 26/03/2017 tại Khu đô thị ĐHQG-HCM.

Nội dung ngày hội năm nay bao gồm: 

  • Chương trình “Khu Đô thị ĐHQG-HCM xanh – hiện đại”
a) Thời gian: từ 08h00 – 10h00
b) Địa điểm: Khu đô thị ĐHQG-HCM
c) Hình thức tổ chức
Thanh niên được chia làm 02 nhóm: 
- Nhóm 1: Trồng cây, cắt cỏ, quét dọn, thu gom cỏ tại Công viên tam giác.
- Nhóm 2: Lắp đặt 10 thùng rác tại vỉa hè Đường trục chính số 04 và lắp đặt một số bảng, biểu tuyên truyền pháp luật về giao thông trong khu Đô thị.
  • Chiếu phim tư liệu “Đồng chí Trường Chinh”
a) Thời gian: từ 10h30 – 12h00 
b) Địa điểm: tại Phòng Chiếu phim của KTX A - ĐHQG-HCM
 
Hưởng ứng chương trình hoạt động trong tháng Đoàn thanh niên,Đoàn viên thanh niên của Viện Môi trường và Tài nguyên đã tham gia tích cực các chương trình của ngày hội. 
 
Chương trình năm nay đã góp phần mang lại một mảng xanh cho khuôn viên Khu đô thị ĐHQG-HCM, tạo thêm không gian sinh hoạt lành mạnh cho cán bộ công nhân viên, sinh viên và người dân xung quanh. Bên cạnh đó, việc thấm nhuần tư tưởng của Đồng chí Trường Chinh đã tạo thêm động lực cho đoàn viên thanh niên học tập, làm theo tấm gương của Đồng chí, góp công sức nhỏ bé trong việc xây dựng đất nước.