Trang chủ Quan hệ đối ngoại Hợp tác quốc tế

VMT&TN tiếp đoàn Cơ quan hợp tác phát triển Nhật Bản (JICA)Ngày 18/04/2022, Trung tâm nghiên cứu Ô Nhiễm Không Khí và Biến Đổi Khí Hậu (ÔNKK & BĐKH) thuộc Viện Môi Trường và Tài Nguyên – ĐHQG TP.HCM đã tiếp đoàn Cơ quan hợp tác phát triển Nhật Bản (JICA) để trao đổi hợp tác triển khai dự án liên quan đến kiểm kê khí thải.


Ngày 18/04/2022, Trung tâm nghiên cứu Ô Nhiễm Không Khí và Biến Đổi Khí Hậu (ÔNKK & BĐKH) thuộc Viện Môi Trường và Tài Nguyên – ĐHQG TP.HCM đã tiếp đoàn Cơ quan hợp tác phát triển Nhật Bản (JICA) để trao đổi hợp tác triển khai dự án thành phần “Analysis for Air Pollution Co-benefit of Modal Shift to public transport” trong dự án tổng thể JICA-SPI-NDC-Vietnam (Project to Support Planning and Implementation of Nationally Determined Contribution of Viet Nam), do JICA tài trợ.

Về phía JICA, có sự tham dự của 

  • TS. Koji Fukuda, Cố vấn cao cấp JICA, Giám đốc dự án thể JICA SPI-NDC Viet Nam
  • Ông. Makoto Kato (họp online)
  • Ông. Yasuki Shirakawa (họp online)

Về phía Viện MT&TN có sự tham dự của:

  • PGS.TS. Hồ Quốc Bằng
  • ThS. Nguyễn Thị Thanh Duyên
  • ThS. Lý Thị Bích Trâm

 

 

 

       Hai bên đã trao đổi, thảo luận các ý kiến về dự án một cách cởi mở, thân thiện về nội dung của dự án cũng như trách nhiệm của mỗi bên. 

      Bên lề cuộc họp, TS. Koji Fukuda, Cố vấn cao cấp JICA đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi ngắn với GS.TS. Lê Thanh Hải, Viện trưởng VMT&TN về hướng nghiên cứu Kinh tế tuần hoàn - cũng là một cấu phần quan trọng trong dự án JICA-SPI-NDC-Vietnam.