Trang chủ Quan hệ đối ngoại Hội nghị - hội thảo

Hội thảo góp ý Xây dựng kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Ðồng NaiNgày 27/01/2021, tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai, Viện Môi trường và Tài nguyên ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội thảo góp ý cho nhiệm vụ "Xây dựng kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Ðồng Nai"


        Nhiệm vụ "Xây dựng kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Ðồng Nai" do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai chủ trì và Viện Môi trường và Tài nguyên thực hiện từ Tháng 11/2020.

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:
        Xây dựng các nhiệm vụ, lộ trình mà tỉnh Đồng Nai cần thực hiện theo giai đoạn từ 2021 đến 2030 để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.


Mục tiêu cụ thể:

  • Xác định các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp trong từng giai đoạn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 2053/QĐ-TTg, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
  • Xác định lộ trình phù hợp để thực hiện các giải pháp và đề xuất một số cơ chế khuyến khích các bên liên quan tham gia thực hiện các giải pháp đề ra, đặc biệt là khối doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

       Tại hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên đã trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ và dự thảo Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, qua đó nhằm lắng nghe, giải trình và tiếp thu ý kiến của các đại biểu về dự thảo kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, hội thảo còn được lắng nghe các báo cáo tham luận của  GS.TS. Nguyễn Kim Lợi - Đại học Nông Lâm TPHCM, PGS.TS. Đào Nguyên Khôi - Đại học Khoa học tự nhiên ĐHQG-HCM và TS. Lê Hữu Quỳnh Anh - Đạ học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Hình 1. PGS.TS. Hồ Quốc Bằng -Viện Môi trường và Tài nguyên trình bày báo cáo tại hội thảo

 

Hình 2. PGS.TS. Hồ Quốc Bằng -Viện Môi trường và Tài nguyên trình bày báo cáo tại hội thảo

 

Hình 3. ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng -Viện Môi trường và Tài nguyên trình bày báo cáo tại hội thảo

 

Hình 4. GS.TS. Nguyễn Kim Lợi trình bày tham luận tại hội thảo

 

Hình 5. Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai phát biểu tại  Hội thảo.