Trang chủ Hoạt động khác Hoạt động đoàn thể

Đại hội Chi bộ 2 – Đảng bộ Viện Môi trường và Tài nguyênChiều ngày 12/3, tại Viện Môi trường và Tài nguyên (cơ sở Dĩ An), Chi bộ 2 -  Đảng bộ Viện Môi trường và Tài nguyên đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.


      Được sự cho phép của Đảng ủy Đảng bộ Viện Môi trường và Tài nguyên, Chi bộ 2 long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội Chi bộ 2 diễn ra với sự tham gia đầy đủ của 10 đại biểu chính thức.

      Trên tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, Đại hội đã tập trung nghe và thảo luận Báo cáo Chính trị về kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội đã cùng nhau thảo luận và thống nhất ý chí biểu quyết mục tiêu, phương hướng, xác định những nhiệm vụ cơ bản và bầu ra chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022.

 

Hình 1. Tập thể Đảng viên chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Viện Môi Trường và Tài Nguyên
 

          Đến tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội hôm nay, GS. TS. Lê Thanh Hải Bí thư Đảng bộ Viện Môi trường và Tài Nguyên đã đánh giá cao các thành quả đạt được của Chi bộ 2 (Chi bộ Khối Chuyên môn 2 ) và cần phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2022 hoàn thành tốt các nhiệm vụ: 

 

Hình 2. GS.TS. Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng bộ Viện Môi trường và Tài Nguyên phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

     - Một là, luôn giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò Đảng viên là đầu tàu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
      - Hai là đảm bảo công tác sinh hoạt Chi Bộ có chiều sâu, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.
      - Ba là, trong nhiệm kỳ này có biện pháp và chiến lược giữ vững doanh thu từ các nguồn thu hiện có, như nguồn thu từ phòng thí nghiệm chất lượng môi trường, các hoạt động dịch vụ và chuyển giao công nghệ;
     - Bốn là, phát triển công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu (trình độ tiến sỹ), đap ứng nhu cầu nghiên cứu sâu trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ;
     - Năm là, tăng cường công bố khoa học trên các tạp chí trong nước, hội thảo và công bố quốc tế;