Trang chủ Nghiên cứu khoa học Thông tin hoạt động KHCN

Công bố kết quả Dự án “Xác định cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"Dự án “Xác định cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” do Viện Môi trường và Tài nguyên chủ trì, GS.TS Lê Thanh Hải làm chủ nhiệm, thực hiện trong thời gian 12 tháng. 


Dự án “Xác định cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” do Viện Môi trường và Tài nguyên chủ trì, GS.TS Lê Thanh Hải làm chủ nhiệm, thực hiện trong thời gian 12 tháng đã đạt được những kết quả chính như sau:

           - Điều tra, đánh giá hiện trạng chất lượng nước và xác định được chức năng của các nguồn nước mặt (gồm ao, hồ, sông suối và kênh rạch) trên địa bàn tỉnh.

           - Dự báo được diễn biến chất lượng nước và nhu cầu, chức năng sử dụng các nguồn nước ở Tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới.

           - Xây dựng được danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ.

           - Đề xuất được kế hoạch và phương cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước.

           - Đề xuất được cơ chế phối hợp trong cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước.

          Ngày 05/6/2020, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 1137/QĐ-UBND phê duyệt Dự án “Xác định cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”. Theo Quyết định, toàn tỉnh có 141 danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ (thành phố Tây Ninh có 11 danh mục; thị xã Hòa Thành 7 danh mục; thị xã Trảng Bàng có 19 danh mục; huyện Bến Cầu có 12 danh mục; Châu Thành có 21 danh mục; Gò Dầu có 21 danh mục; Dương Minh Châu có 10 danh mục; Tân Châu có 16 danh mục và Tân Biên có 24 danh mục) với 54.347 cột mốc (3.083 cột mốc chính và 51.264 cột mốc phụ).

           Việc triển khai thực hiện gồm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (năm 2020) sẽ thực hiện thí điểm theo tuyến suối Lâm Vồ, suối Vườn Điều, suối Lấp Vò (TP.Tây Ninh) và suối Lấp Vò (huyện Dương Minh Châu). Tổng chiều dài thực hiện thí điểm giai đoạn 1 là 13,55 km với 848 mốc (53 mốc chính, 795 mốc phụ). Căn cứ vào kết quả đạt được, sẽ tiến hành cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước giai đoạn 2 cho các đoạn sông, suối, rạch, hồ còn lại theo danh mục được UBND tỉnh chấp nhận (năm 2021 – 2025).

           Ngày 18/06/2020, trong khuôn khổ Dự án “Xác định cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh phối hợp với Viện Môi trường và Tài nguyên – ĐHQG TP.HCM tổ chức buổi lễ công bố kết quả Dự án với sự tham dự của bà Trần Thị Hiếu – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, GS.TS Lê Thanh Hải – Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên – ĐHQG TP.HCM, đại diện các Sở Ban Ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

            Tại buổi lễ, GS.TS Lê Thanh Hải đã trình bày các kết quả chính đạt được của Dự án đồng thời hướng dẫn thực hiện Dự án đến các đại biểu tham dự buổi lễ. Kết thúc buổi lễ, các đại biểu đều thống nhất với các kết quả được công bố và sẽ triển khai thí điểm cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước cho 02 đối tượng là tuyến suối Lâm Vồ, suối Vườn Điều, suối Lấp Vò (TP.Tây Ninh) và suối Lấp Vò (huyện Dương Minh Châu) để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi triển khai tổng thể cho toàn tỉnh.

 

Một số hình ảnh buổi lễ:


 Hình 1. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu lí do, nội dung, thành phần tham dự buổi lễ công bố Dự án

 
Hình 2. Bà Trần Thị Hiếu – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ công bố Dự án

 
Hình 3. GS.TS Lê Thanh Hải – Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên trình bày kết quả và hướng dẫn thực hiện Dự án