Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành QLTN&MT khóa 2020 – nhóm học viên thuộc tỉnh Bà rịa - Vũng tàuĐây được xem là một trong những nhóm học viên cao học đầu tiên được Viện thực hiện đào tạo theo “địa chỉ” địa phương


Nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu thực hiện luận văn tốt nghiệp của học viên, Chủ Nhật, ngày 20/8/2023, Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho 18 học viên cao học khóa 2020 ngành Quản lý tài nguyên và môi trường (QLTN&MT), đây là các học viên đang công tác tại Sở Ban ngành ở tỉnh Bà rịa – Vũng tàu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tham gia hội đồng đánh giá luận văn có các nhà khoa học trong và ngoài Viện (GS.TS. Lê Thanh Hải, PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang, TS. Nguyễn Thanh Hùng, TS. Thái Vũ Bình, TS. Đỗ Thị Thu Huyền, TS. Đào Phú Quốc, TS. Nguyễn Hải Âu, TS. Hồ Minh Dũng, PGS.TS. Phùng Chí Sỹ, PGS.TS. Vũ Văn Nghị, PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Thủy, PGS.TS. Đinh Xuân Thắng, PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh, TS. Nguyễn Văn Hồng, TS. Nguyễn Đình Vượng, TS. NCVCC Nguyễn Quốc Bình).

 

 

Hình 1: Các học viên bảo vệ LVTN trước Hội đồng

 

Các luận văn Thạc sĩ được bảo vệ trong đợt này đều là các luận văn theo chương trình định hướng ứng dụng. Các luận văn đã thực hiện nghiên cứu những vấn đề đang được xã hội quan tâm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường như: Phân tích hiểm họa xảy ra sự cố môi trường do tràn hóa chất từ lục địa; Đánh giá khả năng trữ nước của các khu vực khai thác đá; Đánh giá rủi ro sinh thái, rủi ro sức khỏe đối với nước dưới đất, Đánh giá lan truyền ô nhiễm không khí nhằm xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường không khí tại các KCN; Đánh giá hiện trạng và đề xuất nâng cấp mạng lưới quan trắc môi trường nước mặt và nước biển ven bờ; Ứng dụng công cụ thống kê và học máy xây dựng công cụ đánh giá chất lượng nước mặt nhanh góp phần chuyển đổi số; Đánh giá diễn biến xâm nhập mặn và đề xuất các giải pháp hạn chế tác động đến diện tích đất trồng lúa; Dự báo biến động sử dụng đất; Đánh giá rủi ro sinh thái và đánh già rủi ro sức khỏe đối với người lao động ngành khai thác đá; Nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi heo quy mô công nghiệp, Đánh giá tính hợp lý trong khai thác tài nguyên khoáng sản, phân vùng mức độ bổ cập tầng chứa nước dưới đất Pleistocen,..… trên địa bàn các Thị xã/Huyện thuộc tỉnh Bà rịa – Vũng tàu, với nhiều công cụ được sử dụng trong nghiên cứu như AHP, GBWM, PCA, K-means, GIS, Viễn thám, mô hình MIKE HYDRO/NAM, mô hình TAPM-AERMOD,..  

 

 

Hình 2: Các học viên bảo vệ LVTN trước Hội đồng

 

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, theo đúng trình tự và quy định của ĐHQG-HCM. Sau khi nghe các học viên trình bày kết quả nghiên cứu, Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý cả về hình thức và nội dung. Nhiều luận văn có tính thực tiễn cao, có thể phần nào áp dụng vào giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở địa bàn nơi học viên thực hiện nghiên cứu. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện trong luận văn. Kết quả đánh giá chung, các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt khoa học và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng tốt các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài.

 

 

Hình 3: Hội đồng và học viên chụp hình chung sau khi kết thúc buổi bảo vệ LVTN

 

Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Mong rằng, các học viên có thể áp dụng các kiến thức đã học được để phục vụ cho tốt hơn cho công tác chuyên môn của chính mình, đồng thời đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ môi trường chung của tỉnh BR-VT nói riêng và đất nước nói chung.

 

Các luận văn hoàn chỉnh học viên có thể tham khảo tại thư viện của Viện.

 

Thông tin khác