Trang chủ Quan hệ đối ngoại Hợp tác quốc tế

Tiếp đón đoàn Tổng Lãnh Sự Quán Cộng hòa Pháp - Ông Pierre DECOUSSYViện Môi trường và Tài nguyên đã tiếp đón và làm việc với đại diện Tổng Lãnh Sự Quán Cộng hòa Pháp tại Cơ sở Khu đô thị ĐHQG-TPHCM


Vào lúc 15h00, ngày 23 tháng 03 năm 2021, Viện Môi trường và Tài nguyên đã tiếp đón và làm việc với đại diện Tổng Lãnh Sự Quán Cộng hòa Pháp tại Cơ sở Khu đô thị ĐHQG-TPHCM.

Thành Phần: 

1. Đại diện Tổng Lãnh Sứ Quán Cộng hòa Pháp: Ông Pierre DECOUSSY.

2. Viện Môi Trường và Tài Nguyên: Hồ Quốc Bằng, Đỗ Thị Thu Huyền, Vũ Hoàng Ngọc Khuê.

Thông qua cuộc họp, hai bên đã trao đổi, thảo luận để xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu liên quan Ô nhiễm không khí cho TP. HCM trong tương lai.