Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Thông báo v/v tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp viện cho NCS Trương Thị Bích HồngThông báo v/v tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp viện cho NCS Trương Thị Bích Hồng


Viện Môi trường và Tài nguyên chuẩn bị tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ (LATS) cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Thị Bích Hồng, với tên đề tài:

Nghiên cứu sự hình thành bùn hạt hiếu khí và đánh giá khả năng giảm nghẹt màng của mô hình bùn hạt hiếu khí kết hợp lọc màng (AGMBR)

Chuyên ngành          :  Kỹ thuật môi trường

Mã số chuyên ngành: 62.52.03.20

Bản tóm tắt LATS được trưng bày, phục vụ rộng rãi ở phòng đọc thư viện của Viện Môi trường và Tài nguyên.

Tóm  tắt  LATS bằng tiếng Việt và giới thiệu luận án viết  bằng tiếng  Anh  được phổ biến công khai, rộng rãi tại website của Viện  Môi trường và Tài nguyên (www.hcmier.edu.vn) và website của ĐHQG-HCM (www.vnuhcm.edu.vn).

 Nay thông báo đến các cán bộ, các nghiên cứu sinh, các học viên cao học của Viện và quý đọc giả quan tâm được biết.

 Trân trọng.

Thông tin khác