Trang chủ Nghiên cứu khoa học Tin tức - Thông báo

Thông báo v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023 đợt 2Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023 đợt 2


Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ theo mẫu thông báo số 310/TB-SKHCN gửi về các địa chỉ sau trước ngày 30 tháng 8 năm 2022

1. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, số 1597 đường Phạm Văn Thuận, phường Thống nhất, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, điện thoại 0251.3822.2688 số nội bộ 8154. File word phiếu đề xuất gửi về địa chỉ thư điện tử: khcndn.qlk@gmail.com.

2.  Phòng QLKH&QHĐN File word phiếu đề xuất gửi về địa chỉ thư điện tử qlkh.qhdn@hcmier.edu.vn. Để phòng tổng hợp gửi ĐHQG-HCM.

Công văn chi tiết vui lòng xem tại đây.