Trang chủ Đào tạo Tin tức - Thông báo

Thông báo về việc triển khai lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 10Thông báo về việc triển khai lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 10


Phòng Đào tạo SĐH - Viện Môi trường và Tài nguyên có nhận được công văn số 06/ĐTTTS, ngày 05/3/2018 của Trung tâm đào tạo tiền tiến sĩ - ĐHQG TP.HCM v/v triển khai lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 10. Các Anh/Chị Nghiên cứu sinh và học viên Cao học quan tâm vui lòng xem kỹ các nội dung và thông tin trong công văn gởi kèm.

Nay Phòng đào tạo SĐH thông báo, Anh/Chị NCS và HV Cao học tham dự lớp học khóa 10 này vui lòng đăng ký với phòng Đào tạo (qua email hoặc điện thoại) để PĐT làm công văn gởi danh sách HV lên Trung tâm đào tạo tiền tiến sĩ.

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/4/2018.


Trân trọng.

Thông tin khác