Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Vũ Thùy LinhThông báo:


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn cho nghiên cứu sinh Vũ Thùy Linh với đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng cho nông nghiệp Tp.Hồ Chí Minh ”.

 

Chuyên ngành                     :  Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số chuyên ngành          :  62.85.01.01

Người hướng dẫn               :  GS.TS. Nguyễn Kim Lợi

                                                 TS. Hồ Minh Dũng

Thời gian                             :  14 giờ 00, Thứ Tư, ngày 08 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm                              :  Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                Số 142, Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM.

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý vị có quan tâm đến tham dự.

Thông tin khác