Trang chủ Nghiên cứu khoa học Tin tức - Thông báo

Thông báo về việc tạo tài khoản định danh ORCIDThông báo v/v tạo tài khoản định danh ORCID cho các nhà khoa học 


     ORCID.ORG là trang điện tử cung cấp số định danh, các thông số nghiên cứu, các bản thảo khoa học quan trọng. ORCID hỗ trợ liên kết giữa các hoạt động chuyên môn của nhà nghiên cứu với ORCID để đảm bảo các sản phẩm nghiên cứu của nhà khoa học luôn được công nhận. 

 

     Đến hết tháng 8/2022, mỗi nhà khoa học cần có một mã định danh được cập nhật thông tin đầy đủ. Đây là cơ sở để ĐHQG-HCM xem xét hỗ trợ các hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học của cá nhân (khen thưởng, tài trợ nghiên cứu, các thủ tục như xét duyệt, điều chỉnh, gia hạn, nghiệm thu, mời chuyên gia tư vấn,...). 

 

    Riêng, nhóm nghiên cứu (chủ nhiệm và thành viên) có đề xuất đề tài cấp ĐHQG loại A, B năm 2023 cần lập danh sách thành viên và mã định danh trên kèm trong hồ sơ thẩm định, gửi ĐHQG-HCM trước 05/8/2022 để làm cơ sở đánh giá năng lực nhóm trong quá trình thẩm định chuyên môn.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây