Trang chủ Nghiên cứu khoa học Tin tức - Thông báo

Thông báo Giải Thưởng Công Trình NCKH Xuất Sắc cho SV, HVCH, NCS ĐHQG năm 2018Theo công văn số 1975/ĐHQG-KHCN ngày 12/10/2018 do ĐHQG-HCM ban hành.


Nhằm khuyến khích sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh say mê nghiên cứu khoa học và phát huy năng lực tư duy sáng tạo, ĐHQG-HCM tiếp tục tổ chức “Giải thưởng công trình NCKH xuất sắc cho SV, HVCV, NCS ĐHQG-HCM” năm 2018".

Nay Viện MT&TN thông báo đến học viên cao học và nghiên cứu sinh đang theo học tại Viện đăng ký tham gia xét chọn giải thưởng theo hướng dẫn tại Quyết định số 1129/QĐ-ĐHQG ngày 18/10/2016 (click vào đây)

Hồ sơ tham gia xét chọn giải thưởng vui lòng gửi về Ban Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM trước ngày 09/11/2018 để tiến hành xét chọn giải thưởng cấp ĐHQG-HCM.

Thông tin liên hệ:

ThS. Bùi Thanh Thảo

Ban Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM

Email: btthao@vnuhcm.edu.vn

Điện thoại: 028.37242160 - 1366

 

Trân trọng.