Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời Khóa Biểu Cao Học, HKI Khóa 2019 (tt) - mớiThời Khóa Biểu Cao Học, HKI Khóa 2019 (tt)


Địa điểm: Viện Môi Trường và Tài Nguyên

NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 16/5/2020 đến 01/8/2020

 Thứ 

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

 Thời gian

7

7h15 – 11h35 Các quá trình xử lý bậc cao trong KTMT (45 tiết) GS.TS. Nguyễn Văn Phước 2 16/5/2020- 01/8/2020

7

13h00 – 17h00

Kỹ thuật tiên tiến xử lý nước và nước thải (45 tiết)

GS.TS. Nguyễn Văn Phước

2

16/5/2020- 01/8/2020

CN 7h15 – 11h35 Các quá trình truyền khối và phản ứng hóa học trong KTMT (30 tiết)

PGS.TS. Lê Đức Trung

2 24/5/2020- 14/6/2020
CN 13h00 – 17h00 Các quá trình truyền khối và phản ứng hóa học trong KTMT (30 tiết) PGS.TS. Lê Đức Trung 2 24/5/2020- 14/6/2020

Ghi chú: Môn "Hóa KTMT nâng cao" sẽ học sau khi môn "Các quá trình truyền khối và phản ứng hóa học trong KTMT" kết thúc.

 

NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thời gian: 24/5/2020 đến 22/8/2020

Thứ

Thời gian

Môn học

Giảng viên

Phòng

Thời gian

7 7h15 – 11h35 Quản lý CLKK và khí nhà kính (45 tiết)

PGS.TS. Hồ Quốc Bằng

TS. Hồ Minh Dũng

3 06/6/2020- 22/8/2020

7

13h00 – 17h00

Quản lý bền vững tài nguyên nước (30 tiết)

TS. Nguyễn Thanh Hùng

3

06/6/2020- 01/8/2020

CN 7h15 – 11h35 Nguyên lý quản lý tài nguyên và môi trường (30 tiết) PGS.TS. Chế Đình Lý 3 24/5/2020- 19/7/2020
CN 13h00 – 17h00 Kỹ thuật QT&PTMT nâng cao (30 tiết)

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

TS. Hồ Minh Dũng 

3 24/5/2020- 19/7/2020

Thông tin khác