Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật LATS của NCS Nguyễn Thị Thu ThảoSinh hoạt học thuật LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Thảo:


Để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ,  nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Thảo với đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái tích hợp nhằm phát triển bền vững sinh kế gắn với hệ sinh thái đặc thù trên nền đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long"

 

Ngành                                           : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                     : 9.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện        : Nguyễn Thị Thu Thảo

Thời gian                                      : Lúc 14h00, thứ Sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2022.

Hình thức                                     : Trực tuyến qua ứng dụng Google Meet

 

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham gia buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác