Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật Chuyên đề 3 (LATS) - NCS Nguyễn Thị Thu ThảoSinh hoạt học thuật Chuyên đề 3 (LATS) - NCS Nguyễn Thị Thu Thảo


Nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các chuyên đề, để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Thảo với chuyên đề 3: "Đánh giá kết quả thực hiện mô hình tích hợp tại khu vực nghiên cứu điển hình của vùng nhiễm phèn ở ĐBSCL" thuộc đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái tích hợp nhằm phát triển bền vững sinh kế gắn với hệ sinh thái đặc thù trên nền đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long".

Ngành                                      : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                 : 9850101

Nghiên cứu sinh thực hiện    : Nguyễn Thị Thu Thảo

Thời gian                                  : 13h30,  thứ Năm, ngày 07 tháng 7 năm 2022

Hình thức                                  : Trực tuyến qua ứng dụng Google Meet

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác