Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật chuyên đề 2 - NCS Nguyễn Thị HàngSinh hoạt học thuật chuyên đề 2 - NCS Nguyễn Thị Hàng


Nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các chuyên đề, để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hàng với chuyên đề 2: “Đánh giá tổn thương tài nguyên nước tỉnh Lâm Đồng” thuộc đề tài: “Nghiên cứu đánh giá tác động của sự thay đổi các yếu tố khí tượng do biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước tỉnh Lâm Đồng”.

Chuyên ngành                        : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số chuyên ngành              : 62.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện     : Nguyễn Thị Hàng

Thời gian                                 : 16h00,  thứ Năm, ngày 30 tháng 5 năm 2019

Địa điểm                                  : Phòng Hội thảo, Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                  Số 142, Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác