Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Sinh hoạt học thuật chuyên đề 1 LATS của NCS Phạm Thanh TuấnSinh hoạt học thuật chuyên đề 1 LATS: 


Nhằm chuẩn bị cho nghiên cứu sinh hoàn thành tốt các chuyên đề, để nâng cao chất lượng luận án Tiến sĩ, Viện Môi trường và Tài nguyên tổ chức buổi sinh hoạt học thuật, đóng góp ý kiến cho nghiên cứu sinh Phạm Thanh Tuấn với chuyên đề 1: Tổng quan” thuộc đề tài “Xây dựng bộ tiêu chí để thiết lập khu vực kiểm soát khí thải (ECA) từ tàu thuyền phù hợp với điều kiện khu vực Đông Nam Bộ, ứng dụng thử nghiệm tại khu vực cảng biển thành phố Hồ Chí Minh”.

 

Ngành                                           : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành                                     : 9.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện        : Phạm Thanh Tuấn

Thời gian                                      : Lúc 14h00, thứ Năm, ngày 15 tháng 6 năm 2023.

Hình thức                                     : Trực tuyến qua ứng dụng ZOOM

 

Viện Môi trường và Tài nguyên trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham gia buổi sinh hoạt học thuật trên và mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của quý Thầy/Cô.

Thông tin khác