Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

NCS Vũ Thùy Linh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp ViệnDưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS. Nguyễn Kim Lợi và TS. Hồ Minh Dũng, ngày 02/12/2021 NCS. Vũ Thùy Linh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện tại Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh


Sáng thứ Năm, ngày 02 tháng 12 năm 2021, Hội đồng chấm luận án Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã họp để chấm luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Vũ Thùy Linh, chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Mã số: 62.85.01.01 với đề tài: Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp thích ứng cho nông nghiệp TP.Hồ Chí Minh”. Buổi bảo vệ diễn ra theo hình thức kết hợp cả trực tuyến và trực tiếp.

 

 

 

Hình 1. Hội đồng tổ chức đồng thời theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến

 

GS.TS. Bùi Cách Tuyến (Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM), chủ tịch Hội đồng đã điều khiển phiên họp.

Ba Ủy viên phản biện của luận án tiến sĩ là GS.TS. Lê Mạnh Hùng (Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam), GS.TS. Võ Quang Minh (Trường ĐH Cần Thơ) và PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang (Viện MT&TN). Hội đồng có sự tham gia của hai ủy viên là GS.TS. Lê Thanh Hải (Viện MT&TN) và TS. Nguyễn Văn Hồng (Phân viện KH KTTV & BĐKH) cùng thư ký hội đồng là TS. Nguyễn Thanh Hùng (Viện MT&TN).

 

 

 

Hình 2. NCS Vũ Thùy Linh trình bày báo cáo LATS trước Hội đồng

 

Buổi bảo vệ đã diễn ra long trọng tại Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên kết hợp với hình thức trực tuyến với sự có mặt của đông đảo NCS, cán bộ khoa học trong và ngoài Viện.

 

 

 

 

Hình 3. Các thành viên hội đồng đọc nhận xét đánh giá luận án

 

Hình 4. NCS Vũ Thùy Linh trả lời các câu hỏi từ các thành viên Hội đồng

 

Hình 5. Đại diện tập thể hướng dẫn (GS.TS. Nguyễn Kim Lợi) nhận xét về tinh thần, thái độ học tập,

nghiên cứu của NCS

 

Toàn thể hội đồng chấm luận án đã đánh giá luận án hội đủ các điều kiện cần thiết đối với luận án tiến sĩ và tác giả luận án xứng đáng được cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật.

 

Hình 6. Thành viên Hội đồng và GVHD chụp hình chúc mừng NCS Vũ Thùy Linh bảo vệ thành công LATS

Thông tin khác