Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngày 26/4/2023Lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ ngày 26/4/2023


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sỹ vào thứ Tư (ngày 26/4/2023) cho các học viên K2019 và K2020 (ngành KTMT) theo danh sách như sau:

Địa điểm: Phòng họp - Viện Môi trường và Tài nguyên (142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP.HCM)

STT

Họ và tên

Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Hoàng Văn Tân

7h30 - 8h30

Phòng họp

2

 Nguyễn Trọng Huy

8h30 - 9h30

Phòng họp

3

 Nguyễn Thành Nguyên

9h30 - 10h30

Phòng họp

4

 Lê Đức Hưng

 10h30 - 11h30  Phòng họp 
5  Trần Nam Trung 11h30 - 12h30 Phòng họp
6  Nguyễn Trọng Hòa 13h00 - 14h00 Phòng họp
7  Cao Hiệp Hòa 14h00 - 15h00 Phòng họp
8  Phạm Trần Hoàng Quân 15h00 - 16h00 Phòng họp
9  Võ Chí Công 16h00 - 17h00 Phòng họp

Thông tin khác