Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngày 16&17/9/2021Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngày 16&17/9/2021:


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ vào thứ Năm và thứ Sáu (ngày 16&17/9/2021)

Hình thức: Trực tuyến qua ứng dụng ZOOM

 

STT Họ và Tên Thời gian dự kiến
1  Huỳnh Ngọc Yến  8h30 - 9h30, thứ Năm (16/9/2021)
2  Trịnh Tuấn Cường  9h30 - 10h30, thứ Năm (16/9/2021)
3  Phan Văn Phú  10h30 - 11h30, thứ Năm (16/9/2021)
4  Lê Thanh Thiện 14h00 - 15h00. thứ Năm (16/9/2021)
5  Trần Thị Mỹ Hoàng 15h00 - 16h00. thứ Năm (16/9/2021)
6  Lê Tiến Khoa 16h00 - 17h00. thứ Năm (16/9/2021)
7  Huỳnh Phúc Luyến  8h00 - 9h00, thứ Sáu (17/9/2021)
8  Đoàn Thị Bích Sơn  9h00 - 10h00, thứ Sáu (17/9/2021)
9  Trần Bảo Vủ  10h00 - 11h00, thứ Sáu (17/9/2021)
10  Trần Huỳnh Thùy Dung  11h00 - 12h00, thứ Sáu (17/9/2021)

Thông tin khác