Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngày 15/8/2019Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ vào thứ Năm (ngày 15/8/2019) cho các học viên K2015 và K2016 theo danh sách như sau:

 

STT

Họ và tên

  Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Lữ Hữu Nghiệm

8h00 - 9h00

Phòng họp

2

 Lê Trọng Quan

9h00 - 10h00

Phòng họp

3

 Huỳnh Thị Thanh Trúc

10h00 - 11h00

Phòng họp

4

 Ngô Thị Thu Thảo

11h00 - 12h00 Phòng họp

5

 Phan Thanh Trọng 13h30 - 14h30 Phòng họp
6  Cao Quang Hiển 14h30 - 15h30 Phòng họp

 

STT

Họ và tên

  Thời gian dự kiến

Phòng

1

 Trần Hải Nam

8h00 - 9h00

Phòng học 4

2

 Đỗ Hồng Vân

9h00 - 10h00

Phòng học 4

3

 Huỳnh Nguyễn Vĩnh Lộc

10h00 - 11h00

Phòng học 4

4

 Trần Đình Hòa

11h00 - 12h00 Phòng học 4

5

 Lê Ngọc Phương Tuyền 13h30 - 14h30 Phòng học 4
6  Trương Thị Thùy Dương 14h30 - 15h30 Phòng học 4

Thông tin khác