Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngày 07-09/10/2021Lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngày 07-09/10/2021:


Phòng Đào tạo SĐH thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ vào thứ Năm - thứ Bảy (ngày 07-09/10/2021)

Hình thức: Trực tuyến qua ứng dụng ZOOM

 

STT Họ và Tên Thời gian dự kiến
1  Lê Hoàng Tuấn  08h00 - 09h00, thứ Năm (07/10/2021)
2  Hà Đoàn Trâm  09h00 - 10h00, thứ Năm (07/10/2021)
3  Lê Thị Mỹ Hiền  10h00 - 11h00, thứ Năm (07/10/2021)
4  Trần Định Tâm 11h00 - 12h00. thứ Năm (07/10/2021)
5  Lê Xuân Nam 13h30 - 14h30. thứ Năm (07/10/2021)
6  Đặng Thu Thảo 14h30 - 15h30. thứ Năm (07/10/2021)
7  Trần Thị Ngọc Thùy  15h30 - 16h30, thứ Năm (07/10/2021)
8  Nguyễn Minh Hiếu  16h30 - 17h30, thứ Năm (07/10/2021)
     
9  Lê Công Trung  08h00 - 09h00, thứ Sáu (08/10/2021)
10  Nguyễn Thị Mỹ Hằng 09h00 - 10h00, thứ Sáu (08/10/2021)
11  Phạm Thị Hải Yến 10h00 - 11h00, thứ Sáu (08/10/2021)
12  Lê Thị Nguyệt Nga 11h00 - 12h00. thứ Sáu (08/10/2021)
13  Nguyễn Huỳnh Thủy Ngân 13h30 - 14h30. thứ Sáu (08/10/2021)
14  Nguyễn Võ Thiện Tâm 14h30 - 15h30. thứ Sáu (08/10/2021)
15  Lê Thị Thu Sương 15h30 - 16h30, thứ Sáu (08/10/2021)
16  Nguyễn Thái Sơn 16h30 - 17h30, thứ Sáu (08/10/2021)
     
17  Lê Minh Hiếu 08h00 - 09h00, thứ Bảy (09/10/2021)
18  Nguyễn Thị Tuyết 09h00 - 10h00, thứ Bảy (09/10/2021)
19  Trịnh Ngọc LInh 10h00 - 11h00, thứ Bảy (09/10/2021)
20  Nguyễn Thị Mai Lan 11h00 - 12h00. thứ Bảy (09/10/2021)
21  Lê Quang Thắng 13h30 - 14h30. thứ Bảy (09/10/2021)
22  Trần Thị Thùy Duyên 14h30 - 15h30. thứ Bảy (09/10/2021)

Thông tin khác