Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Lịch bảo vệ LATS cấp Viện của NCS Nguyễn Hiền ThânLịch bảo vệ LATS cấp Viện của NCS Nguyễn Hiền Thân


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hiền Thân với đề tài:Đánh giá và dự đoán chất lượng nước bằng mạng nơ-ron nhân tạo – Trường hợp nghiên cứu sông Đồng Nai".

Chuyên ngành                     :  Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số                                   :  62.85.01.01

Người hướng dẫn               :  PGS.TS. Chế Đình Lý

                                                GS.TS. Phạm Văn Tất

Thời gian                             :  8 giờ 30, Thứ Ba, ngày 31 tháng 5 năm 2022.

Địa điểm                              :  Phòng Hội thảo - Viện Môi trường và Tài nguyên

                                                142 Tô Hiến Thành, P. 14, Quận 10, TP.HCM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các quý vị có quan tâm đến tham dự.

Thông tin khác