Trang chủ Đào tạo Luận văn Thạc sĩ

Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ K2019 (QLTN&MT)Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ:


Lịch bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ K2019 (QLTN&MT)

 

Thời gian: Thứ Tư, ngày 01/9/2021

Hình thức: trực tuyến qua ứng dụng ZOOM

Danh sách các học viên cao học bảo vệ đề cương được sắp xếp theo thứ tự:

 

 Hội đồng 1

(bắt đầu 13h30)

 Hội đồng 2

(bắt đầu 8h00)

 1. Phạm Thị Tuyết Nhi

 1. Lê Văn Toàn

 2. Tất Hồng Minh Vy

 2. Nguyễn Thành Hiếu

 3. Nguyễn Anh Khoa

 3. Phạm Thị Hiếu Thảo

 4. Đinh Xuân Ngọc Thành

 4. Nguyễn Quốc Bảo

 5. Nguyễn Trung Thành

 5. Trần Thị Tuyết Loan

 6. Huỳnh Thị Mỹ Duyên

 6. Nguyễn Ngọc Tường Bách

 7. Phạm Châu Lan Anh

 7. Trần Thị Phương Linh

 8. Bùi Thị Yến Ngọc

 8. Võ Thị Phương Dung

 9. Phan Thị Khánh Ngân

 9. Thạch Thanh Bình

 10. Trần Thị Diễm Hà

 10. Đặng Thái Hiếu

 11. Nguyễn Hữu Toàn

 11. Bùi Bảo Sơn

 12. Nguyễn Ngọc Huỳnh Anh

 

Thông tin khác