Trang chủ Quan hệ đối ngoại Hợp tác trong nước

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Môi trường và Tài nguyên và Công ty Dịch vụ MobiFone KV2 (MobiFone)Nhằm tăng cường sự phối hợp, hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và và phát triển giải pháp về môi trường, phù hợp với định hướng chung về bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững, Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Dịch vụ MobiFone KV2 (MobiFone) , đã tiến hành trao đổi, thảo luận về các vấn đề quan tâm chung trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển giải pháp về môi trường.


      Ngày 15/10/2021, tại Viện Môi trường và Tài nguyên (Cơ sở Tô Hiến Thành, P14, Q10, TPHCM), Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Dịch vụ MobiFone KV2 (MobiFone) đã tiến hành trao đổi, thảo luận về các vấn đề quan tâm chung trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển giải pháp về môi trường.

     Với mục tiêu phát huy có hiệu quả nguồn lực khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực của hai cơ quan, hai bên cùng thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu và phát triển giải pháp về môi trường, liên quan đến: 

-  Nghiên cứu giải pháp công nghệ và vận hành hệ thống quan trắc môi trường không khí 

  • Viện Môi trường và Tài nguyên và MobiFone sẽ cùng nhau nghiên cứu giải pháp công nghệ truyền dữ liệu và giải pháp công bố thông tin chất lượng môi trường không khí ra cộng đồng.
  • Viện Môi trường và Tài nguyên và MobiFone sẽ cùng tiếp tục nghiên cứu vận hành mạng lưới quan trắc hiệu quả.

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

  • Hai bên khuyến khích và hỗ trợ các đơn vị trực thuộc và các thành viên của mỗi bên tích cực hợp tác phát triển các thiết bị quan trắc và giám sát tài nguyên và môi trường
  • Viện Môi trường và Tài nguyên và MobiFone tham gia thực hiện các hoạt động nghiên cứu liên quan đến các đề tài, dự án khoa học và công nghệ các cấp của hai bên.