Trang chủ Quan hệ đối ngoại Hợp tác quốc tế

Khởi động thiết lập Mạng lưới kết nối các nhà khoa học trong lĩnh vực Khí hậu- Môi trường thuộc dự án PHERChiều ngày 26/07/2022, tại Viện Môi trường và Tài nguyên (Cơ sở Tô Hiến Thành, Q10, TPHCM), đã diễn ra một cuộc họp khởi động thành lập Mạng lưới kết nối các nhà khoa học trong lĩnh vực Khí hậu- Môi trường thuộc dự án Partnership for Higher Education Reform (PHER), USAID, Hoa Kỳ. 


Cuộc họp này được xem như là một hoạt động khởi đầu để thiết lập Mạng lưới kết nối các nhà khoa học trong lĩnh vực Khí hậu- Môi trường trong khuôn khổ dự án  Partnership for Higher Education Reform (PHER) của tổ chức USAID, Hoa Kỳ. 

Tại cuộc họp này, TS. Chánh Kiều, đại diện của tổ chức USAID, phụ trách mạng lưới kết nối trong lĩnh vực Khí hậu- Môi trường, đã có những giới thiệu sơ lược về các nội dung chính của dự án PHER và mục đích của việc thành lập mạng lưới kết nối này. 

Các nhà khoa học tham gia cuộc họp (trực tuyến và trực tiếp) đã có những thảo luận rất sôi nổi và nhiệt tình để giải quyết các câu hỏi trước khi thành lập mạng lưới này, bao gồm: 

- Làm thế nào để kết nối các nhà khoa học trong mạng lưới?

- Chủ đề nghiên cứu và các hoạt động thường kỳ của mạng lưới là gì?

- Có nên xây dựng một kênh thông tin như mail,zalo, forum, facebook ...cho các hoạt động, thông báo trong tương lai không?