Trang chủ Hoạt động khác Hoạt động đoàn thể

Đại Hội Đảng Bộ Viện Môi Trường Và Tài Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025Sáng ngày 12/5/2020, tại Viện Môi trường và Tài nguyên (cơ sở Dĩ An), Đảng bộ Viện Môi trường và Tài nguyên đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025


Hình 1. Tập thể Đảng viên Đảng bộ Viện Môi Trường và Tài Nguyên, ĐHQG-HCM

Thực hiện theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 78-KH/ĐU ngày 20/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh về chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQG HCM, Đảng bộ Viện Môi trường và Tài nguyên long trọng tổ chức Đại hội Đảng viên Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, Đại hội đã tập trung nghe và thảo luận Báo cáo Chính trị về kết quả hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng thời góp ý vào các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên. Đại hội đã cùng nhau thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, xác định những nhiệm vụ và giải pháp then chốt để đạt được mục tiêu và các chỉ tiêu đề ra, và bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Hình 2. Đồng chí Lê Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy Viện phát biểu khai mại đại hội

Đến tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí PGS.TS. Mai Thanh Phong đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM đã đánh giá cao các thành quả đạt được của Đảng bộ Viện Môi trường và Tài nguyên trong nhiệm kỳ qua, đồng thời góp ý, chỉ đạo những nội dung trọng tâm mà Đảng bộ Viện Môi trường và Tài nguyên cần phấn đấu trong nhiệm kỳ tới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Hình 3. Đồng chí Mai Thanh Phong đại diện BTV Đảng ủy ĐHQG -HCM phát biểu tại đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Viện Môi trường và Tài nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí:

1. Đồng chí Lê Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT

3. Đồng chí Nguyễn Hải Âu – Đảng ủy viên

4. Đồng chí Châu Nguyễn Xuân Quang – Đảng ủy viên

5. Đồng chí Nguyễn Phương Nhã – Đảng ủy viên

Hình 4. Đảng ủy Viện Môi trường và Tài Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 và đồng chí Mai Thanh Phong đại diện Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM chụp ảnh lưu niệm.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy tiếp tục quan tâm đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, bồi dưỡng đội ngủ cán bộ chủ chốt ở các đơn vị chức năng/chuyên môn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc; chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động đoàn kết nhất trí thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Môi trường và Tài nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: “Phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, quyết tâm xây dựng Viện Môi trường và Tài nguyên trở thành Viện nghiên cứu đỉnh cao về khoa học và công nghệ, phục vụ cộng đồng”.

 

Hình 5. Đảng viên Viện Môi trường và Tài Nguyên tham dự Đại hội