Trang chủ TCTV Khoa học Trái đất và Môi trường - Tạp chí PTKH&CN Tin tức - Thông báo

Đặc san Ứng dụng Khoa học & Công nghệ về Môi trường và Tài nguyên phục vụ cộng đồng ở Khu vực phía Nam



Hướng đến chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập (24/10/1996 - 24/10/2021), Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động, trong đó tiêu biểu là sự kiện hội thảo khoa học công nghệ về tài nguyên với chủ đề dự kiến “Ứng dụng Khoa học & Công nghệ về Môi trường và Tài nguyên phục vụ cộng đồng ở Khu vực phía Nam”.


Nhằm tổng hợp những nghiên cứu khoa học có giá trị cao, có ý nghĩa thực tiễn do các cán bộ viện Môi trường và Tài nguyên và các đối tác đã triển khai trong thời gian qua hoặc những định hướng nghiên cứu mới và nhiều tiềm năng có thể hỗ trợ cho công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên hướng tới phát triển bền vững cho các địa phương trong cả nước, số đặc san Ứng dụng Khoa học & Công nghệ về Môi trường và Tài nguyên phục vụ cộng đồng ở Khu vực phía Nam đang được thực hiện với một số thông tin chính sau: 

Ban biên tập của số đặc san:

 • Tổng biên tập: GS. TS. Lê Thanh Hải
 • Các thành viên chính của Hội đồng Biên tập:
  • PGS.TS. Châu Nguyễn Xuân Quang
  • PGS.TS. Hồ Quốc Bằng
  • PGS.TS. Lê Đức Trung
  • TS. Đỗ Thị Thu Huyền

Các mốc thời gian dự kiến:

 • Ngày ra thông báo số đặc biệt và hội thảo: 1/6/2021 
 • Nộp bản thảo: 1/7/2021
 • Phản biện bài báo và chỉnh sửa theo ý kiến phản biện: 15/8/2021
 • Kiểm tra chất lượng bài báo: 15/9/2021
 • Dàn trang, đăng online: 30/9/2021
 • Xuất bản bản cứng: 15/10/2021

Số đặc san này được thực hiện online 100% với quy trình phản biện kín, tuân thủ các quy định của Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM,  trong đó: Mỗi bài sẽ được thông quan hai phản biện là các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan. Các chuyên gia không cùng đơn vị với tác giả và 2 chuyên gia/bài và phản biện double blind. Các bài sẽ được đánh giá dựa trên các khía cạnh chủ yếu sau đây:

 • Tóm tắt nội dung bài báo
 • Những kết quả nghiên cứu (tính mới, tính độc đáo, chất lượng khoa học)
 • Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của kết quả nghiên cứu trong bài báo
 • Hình thức bài báo (độ dài, bố cục, hình ảnh minh hoạ, bảng biểu, tài liệu tham khảo)

Thông tin về đặc san, vui lòng xem tại  http://stdjsee.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjsee/issue/view/73