Trang chủ Đào tạo Luận án Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề 3 (LATS) - NCS Võ Văn GiàuBảo vệ chuyên đề 3 (LATS) - NCS Võ Văn Giàu


Viện Môi trường và Tài nguyên sẽ tổ chức buổi bảo vệ tên chuyên đề 3: Mô hình quy hoạch mục tiêu nhằm quản lý môi trường của chuỗi sản xuất ngành khoai mì thuộc đề tài LATS: “Nghiên cứu đề xuất mô hình và giải pháp quản lý môi trường tối ưu cho chuỗi sản xuất khoai mì trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” .

Chuyên ngành                        : Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã số                                       : 62.85.01.01

Nghiên cứu sinh thực hiện   : Võ Văn Giàu

Thời gian                                 : 14h00, thứ Năm ngày 28 tháng 10 năm 2021

Hình thức                                :  Trực tuyến, qua ứng dụng ZOOM

 

Kính mời tất cả cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và quý Thầy/Cô có quan tâm tham dự.

Thông tin khác